Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Galileo Galilei životopis

Galileo Galilei sa narodil 15.2.1564 v Taliansku v Pise ako provorodené dieťa v rodine teoretika hudby Vincenzia di Michelangela Galileiho, ktorý si zarábal na živobytie ako obchodník so súknom. V 18 rokoch začal v Pise študovať medicínu, lebo si to tak prial jeho otec. Neskôr študoval aj matematiku, astronómiu a fyziku. Štúdia dokončil ako samouk. V roku 1589 ho prijali do prednášateľského zboru univerzity v Pise. Neskôr bol profesorom aj na univerzite v Padove. Galileo už v tom období objavil rozpory Aristotelovej fyziky. Súhlasil s Kopernikovým učením, ale vtedy si ešte netrúfal verejne vystúpiť na jeho obranu. Napísal 2 diela: O pohybe a Mechanika. Za svojho pobytu v Pise a Padove dospel k väčšine výsledkov, týkajúcich sa mechaniky pohybujúcich sa telies, ktoré publikoval oveľa neskôr. Vyvrátil Aristotelovu dynamiku a teóriu o nehybnosti Zeme. Pre Galileiho dozrel čas, aby vystúpil na obranu Koperníkovej teórie. Súhlasil, že stredom slnečnej sústavy je Slnko. Skonštruoval ďalekohľad a v roku 1604 sa stal 1.človekom v histórii ľudstva, čo obrátil ďalekohľad na nebeskú oblohu. Objavil 4 mesiace Jupitera, škvrny na Slnku a krátery na Mesiaci. Objavoval vesmír a napísal aj mnohé astronomické knihy. V roku 1610 odišiel do Florencie, kde prijal miesto dvorného matematika toskánskeho veľkovojvodu. Koncom roku 1615 mal zakázané šíriť Koperníkove učenie. Galileo Galilei sa utiahol do Toskánska a napísal knihu Skúšač zlata a svoje slávne dielo Dialóg o dvoch hlavných systémoch sveta (Ptolemaiovom a Koperníkovom). Za tento spis bol Galileo súdený. Keď opúšťal súdnu sieň, povedal svoju slávnu vetu : „A predsa sa točí!“ (myslel tým Zem). Odsúdili ho do väzenia a jeho diela zakázali. V kláštore Santa Maria sa musel poslušne zriecť Koperníkovho učenia a vysloviť poslušnosť cirkvi. Väzenie mu neskôr zmiernili. Nakoniec v Toskánsku úplne oslepol a 8.1.1642 zomrel.
Galileo spolu s obranou Koperníkovho systému vyvracia všetky prekonané názory peripatetikov, formuluje zákon voľného pádu, mechanický princíp kyvov kyvadla atď. Galileiho Dialóg je tzv. uceleným náčrtom novej fyziky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk