referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Nedeľa, 19. septembra 2021
Závitník M8 pre ručné rezanie závitov
Dátum pridania: 17.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lenny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 688
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.6
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 32m 40s
Pomalé čítanie: 49m 0s
 

Špecifickosť vplyvu rezného materiálu na drsnosť možno zhrnúť takto :

1.Zmena mikroprofilu reznej hrany vytvárajúcej obrobený povrch je pri rôznych materiáloch rôzna.

2.Možno predpokladať rozdielnosť zmien, ktoré sa v súvislosti s opotrebením ostria prejavujú v obtekaní rezného klina nástroja deformujúcim sa obrábaným kovom. Zhoršenie mikrogeometrie dotykových plôch nástroja a zdrsňovanie reznej hrany pribrzďujú kov, ktorý vytvára obrobený povrch. Plasticky deformovaný kov zaplňuje mikropriehĺbeniny na reznom nástroji a mikronerovnosti nástroja sa kopírujú na obrobený povrch.

3.Vysoká teplota vznikajúca v zóne rezania vyvoláva nalepovanie drobných čiastočiek na obrobený povrch.

Veľmi dôležitým činiteľom pre výber rezného materiálu je aj obstarávacia cena nástoja.

4. Výber materiálu - prepis normy

4.1 Voľba materiálu

Najdôležitejšia vlastnosť rezných nástrojov je nepochybne ich schopnosť rezať. Z hľadiska nástrojového materiálu zahŕňa tento pojem schopnosť pri dostatočnej húževnatosti zachovávať pevnostné charakteristiky za vysokých teplôt a odolávať opotrebeniu v mieste styku britu nástroja s obrobkom a
odchádzajúcou trieskou. Podiel a význam jednotlivých faktorov nemožno všeobecne jednoznačne stanoviť pre vzájomné tesné väzby a premenlivé okolité podmienky. Maximum tvrdosti , ktoré je hrubým merítkom odolnosti proti popúšťaniu a odolnosti proti opotrebeniu, a maximum húževnatosti nie sú totožné a vyžadujú voľbu vhodného kompromisu medzi danými vlastnosťami alebo rôznymi nástrojovými materiálmi. Limitujúca úloha pevnostných vlastností, ktoré je nutné zachovať aj na úkor schopnosti rezať, sa prejavuje hlavne u monolitných exponovaných nástrojov. Táto skutočnosť spolu s rýchlo vzrastajúcou cenou a deficitom základných legujúcich prvkov a s pokrokmi v práškovej metalurgii podporuje rýchly rozvoj konštrukcie skladaných nástrojov. Druhým hlavným smerom zvyšovania trvanlivosti britov nástroja je vytváranie aktívnych vrstiev alebo povlakov na funkčných elementoch i celých nástrojoch.

Voľba vhodného typu nástrojového materiálu špecifických vlastností je ovplyvnená radou činiteľov, ku ktorým patrí :
a) konštrukcia nástroja (monolitný, spájkovaný, skladaný a pod.);
b) namáhanie britov aj nástroja ako celku, ovplyvnené hlavne obrobiteľnosťou materiálu obrobku, reznými podmienkami a prostredím, charakterom práca a tuhosťou sústavy stroj - nástroj - obrobok - upínač;
c) požadovaný výkon alebo trvanlivosť nástroja;
d) dostupnosť zvoleného materiálu, tvaru a rozmeru polotovaru alebo rezného elementu;
f) cena materiálu, ktorého význam klesá u zložitých a unikátnych nástrojov;
g) dostupnosť zariadenia pre tepelné alebo chemicko - tepelné spracovanie.
 
späť späť   9  |  10  |   11  |  12  |  13  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: VASILKO K., HRUBÝ J., LIPTÁK J. : Technológia obrábania a montáže, ALFA Bratislava, 1991, ŘASA J. a kol. : Výpočetní metódy v konstrukci řezných nástrojú, STNL Praha, 1986, GOČ. J : Konštrukcia a výroba nástrojov, ALFA Bratislava, 1988, BUDA, J. , BÉKÉS, J. : Teoretické základy obrábania kovov, ALFA Bratislava, 1977, FIALA J., BEBR A., MATOŠKA Z.: Strojnicke tabulky 1, STNL Praha, 1987, LEINVEBER J., ŘASA J., VAVRA P.: Strojnické tabulky, Scientia Praha, 1999, ŠURJAK J.: Technické materiáli I., FVT Prešov, 2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.