referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Nedeľa, 26. septembra 2021
Závitník M8 pre ručné rezanie závitov
Dátum pridania: 17.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lenny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 688
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.6
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 32m 40s
Pomalé čítanie: 49m 0s
 

Stanovenie požiadaviek na vlastnosti materiálu súčiastky

Základným predpokladom pre správnu voľbu rezného materiálu, ktorá zabezpečí splnenie technologických požiadaviek na akosť obrobenej súčiastky, maximálnu výrobnosť a ekonomiku operácií sú ich vlastnosti.

Z hľadiska vysokej výrobnosti, rýchlorezné ocele umožňujú pracovať s veľkými posuvmi a relatívne vysokými reznými rýchlosťami. Vysokú výrobnosť rezania pri konštantnej trvanlivosti a hĺbke rezu, ako aj pri plnom využití nástroja možno dosiahnuť tak, že sa pracuje veľkými posuvmi. Zvýšenie reznej rýchlosti, ak je príčinou zníženia posuvu, znižuje výrobnosť. To však platí len pre plné využitie rezného materiálu. Ak pri určitom posuve nie je rezný materiál celkom využitý z dôvodov nízkej reznej rýchlosti, možno jej zvýšením zvýšiť aj výrobnosť. To znamená, že pri hrubovacích operáciách je zvyšovanie výrobnosti rezania výhodné predovšetkým cestou zvyšovania posuvu a pri hladení zavádzaním a používaním rezných materiálov, ktoré pripúšťajú vysoké rezné rýchlosti.

Ďalšou, nemenej dôležitou požiadavkou kladenou na rezný materiál je rozmerová presnosť súčiastky. Pre rozdielne fyzikálno – mechanické vlastnosti rezných materiálov bude presnosť obrobenej súčiastky rozdielna. Na túto rozdielnosť vplývajú najmä tieto činitele:

1. Deformácia technologickej sústavy reznými silami.
Rozdielne fyzikálno – mechanické vlastnosti jednotlivých druhov rezných materiálov si vyžaduje rozdielnu geometriu rezného klina. Geometria nástroja podstatne ovplyvňuje rezné sily a tie podľa svojej veľkosti vyvolávajú deformácie, ktorých veľkosť sa prejaví ako zložka na výslednej nepresnosti. Teda je potrebné voliť materiály, ktoré dovoľujú veľké kladné uhly čela a majú nízky koeficient trenia.

2. Teplotné deformácie technologickej sústavy.
Množstvo vyvinutého tepla pri rezaní a jeho rozdelenie vplývajú na teplotu noža, obrobku a stroja. Výrazný je najmä vplyv na teplotu noža a obrobku. Materiály, ktoré pracujú s vysokými reznými rýchlosťami vyvolávajú veľké ohriatie obrobku, či noža, majú taký vplyv na stupeň nepresnosti, že s ním treba počítať.

3. Rozmerové opotrebenie nástroja.

Tento činiteľ najviac vplýva na presnosť obrobených súčiastok. Všeobecne možno povedať, že rýchlorezné ocele majú výhodné charakteristiky rozmerového opotrebenia.

Z významných požiadaviek kladených na rezné materiály je ich vplyv na drsnosť povrchu. Zvláštnosti charakteristík deformácie z hľadiska vplyvu rezného materiálu pri obtekaní rezného klina obrábaným kovom sa prejavujú aj drsnosťou obrobeného povrchu. Tieto zvláštnosti vyplývajú z rozdielností fyzikálno – mechanických vlastností rezných materiálov ako aj rozdielneho stavu ostria v procese rezania. Zabrzdená vrstva a nárastok sa v procese rezania dynamicky menia a ich podiel pri vytváraní drsnosti zodpovedá tejto dynamike.
 
späť späť   8  |  9  |   10  |  11  |  12  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: VASILKO K., HRUBÝ J., LIPTÁK J. : Technológia obrábania a montáže, ALFA Bratislava, 1991, ŘASA J. a kol. : Výpočetní metódy v konstrukci řezných nástrojú, STNL Praha, 1986, GOČ. J : Konštrukcia a výroba nástrojov, ALFA Bratislava, 1988, BUDA, J. , BÉKÉS, J. : Teoretické základy obrábania kovov, ALFA Bratislava, 1977, FIALA J., BEBR A., MATOŠKA Z.: Strojnicke tabulky 1, STNL Praha, 1987, LEINVEBER J., ŘASA J., VAVRA P.: Strojnické tabulky, Scientia Praha, 1999, ŠURJAK J.: Technické materiáli I., FVT Prešov, 2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.