Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Niektoré fyzikálne konštanty

c = 2,9979.108 m.s-1
σ = 5,67.10-8 J.m-2.s-1.K-4
b = 0,00289 mK
h = 6,6256.10-34 J.s (Planck)
k = 1,38.10-23 J.K-1 (Boltzman)
c1 = 2.π.h.c = 1,19.π.10-16 J.m2.s-1
c2 = = 0,0143 m.K (radiačné k.)
R∞ = 1,09737.107 m-1 (Rydberg)
RH = 1,09677.107 m-1
Λe = =2,4263.10-12 m
W0 = 1370 W.m-2 (solárna konštanta)
ε0 = 8,856.10-12 F.m-1
μ0 = 4.π.10-7 H.m-1
e = 1,602.10-19 C
me = 9,10938.10-31 kg
mp = 1,6722.10-27 kg
mn = 1,674.10-27 kg
1u = 1,66.10-27 kg
mp = 1,06727.u
mn = 1,60867.u
Rs = 6,959.108 m
a = 1,5.10-11 m
Λp = = 1,3294.10-15 m
r1 = r2 = a0 = 5,2919.10-11 m
χ = 6,672.10-11 N.m2.kg-2
p0 = 1,01325.105 Pa
NA = 6,023.1023 mol-1
T0 = 273,16 K
Vm = 22,4.10-3 m3.mol-1
R = 8,314 J.K-1.mol-1
Rz = 6378 km
v1 = 7,9 km.s-1 (1. kozmická rýchlosť)
v2 = 11,2 km.s-1 (2. kozmická rýchlosť)
v3 = 13,4 km.s-1 (3. kozmická rýchlosť).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk