referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Prečerpávacie vodné elektrárne
Dátum pridania: 11.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jojo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 359
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Pre slovenskú elektrizačnú sústavu majú vodné elektrárne veľký význam. Niektoré z nich sú výhodné ako regulačné alebo záložné zdroje v elektrizačnej sústave a sú vhodné z hľadiska zabezpečenia prvotných zdrojov energie (nepotrebujú palivo, stačí využiť energiu vody), sú principiálne technologicky a ekologicky riešené. Sú aj primerane nákladné a využiteľné nielen pre energetické účely. Vodná elektráreň sa vo väčšine prípadov stavia ako viacúčelové dielo. Má teda význam nielen energetický ale poskytuje výhody aj v nasledujúcich oblastiach:

 zlepšenie vodnej dopravy,
 zdokonalenie protipovodňovej ochrany,
 riešenie závlah a zásobovania vodou,
 možnosti pozitívnej korekcie hydrologických pomerov,
 širšie rekreačné a športové možnosti,
 iné účelové využitie. Výskum vo svete však intenzívne skúmajú možnosti riešenia negatívnych vplyvov vodných elektrární na životné prostredie (napr. vplyv na podložie, zanášanie, zmena hydrologických pomerov a pod.). Vodné elektrárne sa členia najmä podľa toho, pre aké spády a akým spôsobom sa vodný tok využíva takto:

 Akumulačné vodné elektrárne - majú obvykle veľkú akumulačnú nádrž.  Derivačné vodné elektrárne - majú derivačný kanál (obvykle paralelný s pôvodným korytom rieky).  Prietokové vodné elektrárne - sú bez akumulačnej nádrže a derivačného kanála, prehrádajú pôvodné alebo nové koryto vodného toku.  Prečerpávacie vodné elektrárne
 Kombinované vodné elektrárne - majú niektoré spoločné znaky z predošlých druhov vodných elektrární. Prečerpávacie vodné elektrárne v čase nízkej záťaže prečerpávajú vodu do vyššie položenej nádrže. V čase veľkej záťaže táto voda potom poháňa hydrogenerátor na výrobu elektrickej energie. Ich konštrukcia im umožňuje pracovať v dvoch základných režimoch
 čerpadlovej a
 turbínovej. Pri čerpadlovej prevádzke sa odoberá elektrická energia zo siete v čase, keď je zaťaženie sústavy nižšie (obvykle v nočných hodinách). Odobratá elektrická energia sa používa na pohon čerpadiel, ktoré dopravujú vodu do vyššie položenej nádrže. elektrická energia zo siete sa takto premení na potenciálnu energiu vody. Pri turbínovej prevádzke sa odvádzaná voda z vyššej nádrže používa na pohon vodnej turbíny s elektrickým generátorom. Vyrobená elektrická energia sa dodáva do sústavy obvykle na pokrývanie špičkového zaťaženia elektrizačnej sústavy.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.