referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Piatok, 1. marca 2024
Základné jednotky SI
Dátum pridania: 15.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Einstein
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 034
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 

Steradián je prostorový úhel, u něhož poměr obsahu plochy vytknuté příslušným kuželem na povrchu koule, jež má střed ve vrcholu úhlu, ke druhé mocnině poloměru koule se rovná 1. Kmitočet. Hlavní jednotkou je hertz (Hz). Hertz je kmitočet periodického jevu, jehož perioda trvá 1 sekundu. Síla, tíha. Hlavní jednotkou je newton (N). Newton je síla, která uděluje tělesu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m.s-2. Hustota. Hlavní jednotkou je kilogram na krychlový metr (kg. m-3). Kilogram na krychlový metr je hustota homogenní látky, jejíž jeden krychlový metr má hmotnost jeden kilogram. Tlak, mechanické napětí. Hlavní jednotkou je pascal (Pa). Pascal je tlak, který vyvolá síla jednoho newtonu rovnoměrně působící na plochu o obsahu 1 m2 kolmou ke směru síly. Dynamická viskozita. Hlavní jednotkou je pascalsekunda (Pa.s). Pascalsekunda je dynamická viskozita laminárně proudící tekutiny, v níž při gradientu rychlosti 1 s-1 napříč proudu vzniká tečné napětí 1 Pa. Energie, práce, teplo. Hlavní jednotkou je joule (J). Joule je práce, kterou vykoná stálá síla 1 newtonu působící ve směru síly po dráze 1 m. Výkon, zářivý tok. Hlavní jednotkou je watt (W). Watt je výkon, při němž se vykoná práce 1 joulu za 1 sekundu. Měrná tepelná kapacita. Hlavní jednotkou je joule na kilogram a kelvin ( J.kg-1.K-1). Joule na kilogram a kelvin je měrná tepelná kapacita homogenni látky takové, že těleso o hmotnosti 1 kg z ní vyrobené se zahřeje teplem 1 joulu o 1 kelvin. Elektrický náboj. Hlavní jednotkou je coulomb (C). Coulomb je elektrický náboj, jenž proteče vodičem při stálém proudu 1 ampéru za dobu 1 sekundy. Elektrické napětí. Hlavní jednotkou je volt (V). Volt je napětí mezi konci vodiče, do něhož stálý proud 1 ampéru dodává výkon 1 wattu. Elektrická kapacita. Hlavní jednotkou je farad (F). Farad je kapacita elektrického kondenzátoru, který při napětí 1 voltu pojme náboj 1 coulombu. Elektrický odpor. Hlavní jednotkou je ohm (W). Ohm je odpor vodiče, v němž stálé napětí 1 voltu mezi konci vodiče vyvolá proud 1 ampéru, nepůsobí-li ve vodiči elektromotorické napětí. Elektrická vodivost. Hlavní jednotkou je siemens (S). Siemens je vodivost vodiče, jehož odpor je 1 ohm. Indukčnost. Hlavní jednotkou je henry (H). Henry je vlastní indukčnost uzavřeného obvodu, v němž vzniká elektromotorické napětí 1 voltu, jestliže se elektrický proud procházející tímto obvodem rovnoměrně mění o 1 ampér za sekundu. Magnetický indukční tok. Hlavní jednotkou je weber (Wb). Weber je magnetický indukční tok, který indukuje v závitu jej obepínajícím elektromotorické napětí 1 voltu, zmenšuje-li se tento tok rovnoměrně tak, že za 1 sekundu zanikne. Magnetická indukce.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základné jednotky SI GYM 2.9708 203 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.