Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Meranie prúdu a napätia

Postup:
1. Zapojíme obvod podľa schémy. Na začiatku nastavíme jazdec reostatu tak, aby obvodom prebiehal čo najmenší obvod.
2. Posúvame jazdec reostatu a sledujeme, čo ukazuje voltmeter a ampérmeter. Keď voltmeter ukazuje, že napätie na rezistore je 2 V, zapíšeme do tabuľky toto napätie aj prúd, ktorý pritom prechádza rezistorom. Zopakujeme to pri napätí 4, 6 a viac V.
3. Odhadneme chybu merania napätia a prúdu. Podľa tejto chyby obidve veličiny, predtým ako ich zapíšeme do tabuľky, správne zaokrúhlime.
4. Do tretieho stĺpca tabuľky zapíšeme odpor, ktorý vypočítame podľa Ohmovho zákona.
Tabuľky:
nU[V]I[A]R[Ω]
1
2
3
4
5
Výpočty:
Záver:.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk