Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Opticko-mechanické prístroje, výrobky presnej mechaniky a optiky

Opticko-mechanické prístroje, výrobky presnej mechaniky a optiky

Moderné opticko-mechanické prístroje sú konštrukčne zložité výrobky, ktoré vyrobili ruky jemných mechanikov, optikov a elektromechanikov. Patria sem fotografické a zväčšovacie prístroje, filmové prístroje a ďalekohľady.


FOTOAPARÁTY

Každý fotografický prístroj je svetlotesná skrinka, ktorá má na prednej strane sústavu šošoviek – objektív a na protiľahlej strane citlivý materiál.

Fotografický prístroj má veľký význam vo vedeckom bádaní, v technickej praxi a v propagácií. Patrí medzi najrozšírenejšie optické prístroje, ktoré umožňujú i širokým masám tvorivo zachycovať obrazy zo súčastného života. Skladá sa z objektívu, komory a zariadenia (hľadáčik, clony a zaostrovacie zariadenie), na ktorom zachytávame obraz, utvorený objektívom. K základným častiam patria ešte doplnkové zariadenia: diaľkomer, expozimeter, samospúšť.

Objektív - je podstatnou súčasťou prístroja. Je to centrovaná spojná sústava šošoviek. Tvorí skutočný, prevrátený, zmenšený obraz na citlivom fotografickom materiáli.
Komora - dostáva sa sem svetlo cez priehľadné šošovky
Fotografická uzávierka - reguluje čas pôsobenia svetla na citlivý fotografický materiál
Hľadáčik - zameriava sa ním obraz do fotografického prístroja. Je ich viac druhov.
Clona - reguluje množstvo svetla a dosahuje potrebnú ostrosť. V zložitejších prístrojoch sa používa írisová clona, ktorá je zložená z jednotlivých sektorov.
Zaostrovacie zariadenie - ide o približovanie a vzďaľovanie

Chyby optických sústav:
· Chromatická (farebná) - vznikne neostrý obraz
· Sférická (otvorová) - vznikne okrajová neostrosť obrazu
· Asymetrická (kóma) - stráca sa ostrosť obrazu
· Astigmatizmus (bezbodovosť) - neostrý obraz v rohoch
· Skreslenie obrazu (distorzia) – deformácia predmetu na snímke
· Zakrivenie poľa - neostrosť stredu alebo okrajov obrazu
· Odrazová (reflexná) - vzniká strata svetla

Fotografické prístroje sa členia:
· podľa konštrukcie: sklopné pevné komory, jedno a dvojobjektívové zrkadlovky
· podľa veľkosti obrazového formátu: malý formát, stredný formát, veľký formát
· podľa používaného negatívneho materiálu: prístroje na film, prístroje na dosky

DIGITÁLNE FOTOAPARÁTY

Digitálne fotoaparáty dnes predávajú len v obmedzenej miere. Dôvod je ten, že ich cena je stále, v porovnaní s klasickými väčšia. Ďalším dôvodom je ten, že potrebujú k svojej prevádzke PC a tlačiareň, i keď je možné priniesť pamäťovú kartu do fotoslužby a vyhotovia nám už hotové fotografie. V jednoduchosti ich môžeme rozdeliť na:
amatérske - zaznamenaný obraz nie je možné pre malú rozlišovaciu schopnosť použiť na vyhotovenie kvalitných zväčšením
profesionálne - zaznamenaný obraz je možné použiť na vyhotovenie kvalitných zväčšením

Režimy:
makro - fotografovanie z veľkej blízkosti
portrét - menšia hĺbka ostrosti, menšia rýchlosť uzávierky
objekt v kľude - väčšia hĺbka ostrosti, menšia rýchlosť uzávierky
objekt v pohybe - menšia hĺbka ostrosti, väčšia rýchlosť uzávierky
slabšie svetelné podmienky - otvorená clona na max. a menšia rýchlosť uzávierky
iné - pri profesionálnych typoch

Pamäťové karty
Typy pamäťových kariet sú:
CompactFlash , SmartMedia , Memory Stick , SD Card , Multimedia card - rozlišujú sa kapacitou pamäte, cca od 1MB po 128 MB. Množstvo obrázkov, ktoré sa na ňu zmestí závisí aj od spôsobu ich ukladania (komprimované, nekomprimované)

Pixely
1 megapixel - výsledné obrázky sú s veľmi malým rozlíšením, a tým sú výsledné fotografie menej kvalitné
2,5 až 5 megapixely - výsledné obrázky sú s priemerným rozlíšením a tým sú výsledné fotografie priemernej kvality, nie je možné robiť kvalitné zväčšeniny
5 až 20 megapixely - výsledné obrázky sú s výborným rozlíšením a tým sú výsledné fotografie vysokej kvality, je možné robiť kvalitné zväčšeniny

PRÍSLUŠENSTVO

Puzdro – chráni prístroj pred nárazmi, prachom , extrémnymi teplotami, odretím
Kazety – chránia negatívne materiály pred svetlom

FOTOGRAFICKÉ MATERIÁLY

Podľa použitia sa triedia do troch skupín:
· Materiály na bežné fotografovanie
· Reprodukčný a technický materiál
· Materiál na vedecké práce.

Podľa citlivosti k farbám sa rozlišujú:
· Ortochromatický materiál – nie je citlivý na červené lúče
· Panchromatický materiál – spracúva sa v úplnej tme alebo pei zelenom svetle
· Ortopanchromatický materiál – je citlivý na zelené lúče
· Špeciálny materiál – citlivý na infračervené lúče

Podľa použitia halogenidu striebra sa delia:
· Chlorobromostrieborné
· Bromostrieborné

ZVÄČŠOVACIE PRÍSTROJE

Zväčšovacie prístroje premietávajú obraz na citlivý fotografický materiál – papier. Po správnom osvetlení a vyvolaní sa získava zväčšený obraz.

FILMOVACIE PRÍSTROJE

Získavajú rad obrazov nasledujúcich za sebou. Delia sa na profesionálne a amatérske. Kvalitné amatérske kamery sú japonskej výroby (Canon, Minolta a Chinon).

ĎALEKOHĽADY

Sú to optické prístroje, ktorými sa môžu pozorovať vzdialené predmety. Ďalekohľad tvoria dve sústavy šošoviek:
· Objektív
· Okulár
Refraktory – obsahujú len šošovky
Reflektory – obsahujú sférické alebo parabolické zrkadlá
Triédre – obsahujú sústavu dvoch hranolov

Podľa použitia sa rozlišujú:
· Divadelné
· Turistické
· Poľovnícke

FOTOCHEMIKÁLIE

Vývojky
Dodávajú sa v podobe prášku alebo roztoku. Obsahujú:
· Vyvolávacie látky (metol, pyrokatechín)
· Konzervačné látky (siričitan sodná al. draselný)
· Alkalické látky (potaš sóda)
· Látky, ktoré spomaľujú vyvolávanie
· Vodu

Ustaľovače
Stabilizujú vyvolaný obraz tak, aby sa svetlom už nemenil. Hlavnou zložkou je bezvodý tosíran sodný. Vo vode je neutrálny alebo slabo alkalický. Dodáva sa v podobe roztoku alebo prášku.

Chemikálie pre farebnú fotografiu
Na farebnú fotografiu sa používajú ustaľovače, ktoré okrem tiosíranu sodného obsahujú kyselinu boritú alebo siričitany.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk