referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Streda, 14. apríla 2021
Zmena skupenstva látok
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 505
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 

zárodky.
Krivka topenia Pri skúmaní závislosti teploty topenia kryštalickej látky od vonkajšieho tlaku sa zistilo, že pri väčšine látok sa pri zvýšenom tlaku zvyšuje aj teplota topenia. Niektoré látky, napr. ľad, antimón, bizmut a niektoré zliatiny, naopak zvýšením vonkajšieho tlaku majú teplotu topenia nižšiu, ako mali pred zvýšením tlaku. Grafické znázornenie závislosti teploty topenia od tlaku sa volá krivka topenia.
Na obrázku A je táto krivka znázornená pre tuhé látky typu olovo, na obrázku B pre látky typu ľad H2O. Každý bod krivky topenia znázorňuje tiež rovnovážny stav tuhej a kvapalnej fázy istej látky. Napríklad pri normálnom tlaku a teplote 0°C sú v rovnovážnom stave voda a ľad. Krivka topenia začína v bode A, ktorému zodpovedá najmenší možný tlak, pri ktorom sú ešte kvapalina a tuhá látka v rovnováhe.
Keďže teploty topenia rôznych látok závisia od tlaku, udávajú sa v tabuľkách pri normálnom tlaku a nazývajú sa normálne teploty topenia.
Látky, pri ktorých sa so zvyšujúcich tlakom zvyšuje teplota topenia, svoj objem pri topení zväčšujú a pri tuhnutí zmenšujú. Látky, ktoré pri zvýšení tlaku svoju teplotu topenia znižujú, svoj objem pri topení zmenšujú a pri tuhnutí zväčšujú.
Sublimácia
Premena látky z pevného skupenstva priamo na plynné skupenstvo sa volá sublimácia. Opačný dej je desublimácia. Pri normálnom tlaku sublimuje napr. jód, gáfor, naftalín, tuhý oxid uhličitý, ľad alebo sneh. Rovnako všetky voňajúce alebo páchnuce pevné látky sublimujú. Príkladom desublimácie je vznik drobných kryštálikov jódu z jódových pár.
Merné skupenské teplo sublimácie ls, je definované vzťahom ls= Ls / m, kde Ls je skupenské teplo sublimácie prijaté látkou s hmotnosťou m na jej sublimáciu pri danej teplote. Merné skupenské teplo sublimácie závisí od teploty, pri ktorej látka sublimuje.
Keď je sublimujúca látka s dostatočnou hmotnosťou v uzavretej nádobe, sublimuje tak dlho, až sa medzi pevnou fázou a parou utvorí rovnovážny stav. Vzniknutá para sa nazýva nasýtená para. Keď je teplota konštantná, pomer hmotnosti plynného a pevného skupenstva zostáva konštantný a tlak nasýtenej pary vzniknutý sublimáciou sa nemení.
Závislosť tlaku nasýtenej pary od teploty vyjadruje sublimačná krivka. Každý bod tejto krivky súčasne znázorňuje rovnovážne stavy medzi pevnou látkou a jej nasýtenou parou. Sublimačná krivka sa končí v bode A, v ktorom sa začína krivka topenia tej istej látky.


Vyparovanie a var. Kvapalnenie
Vyparovanie - premena kvapaliny na paru. Na rozdiel od topenia prebieha vyparovanie z voľného povrchu kvapaliny pri každej teplote.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Zmena skupenstva látok SOŠ 2.9676 1911 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.