referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Utorok, 21. mája 2024
Mechanické kmitanie
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 756
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Každé zariadenie, ktoré môže voľne kmitať, nazývame oscilátor. Kmitanie spôsobuje sila pružnosti alebo tiažová sila. Mechanické oscilátory konajú kmitavý pohyb. Pružinový oscilátor, kyvadlo. Kmitanie oscilátora najlepšie posúdime podľa jeho časového diagramu. Pozorujeme, že vždy po istom čase sa oscilátor dostane do rovnakej polohy. Túto periodicky sa opakujúcu časť kmitavého pohybu nazývame kmit.

1. Perióda alebo doba kmitu T, za ktorú prebehne jeden kmit a oscilátor dospeje do zvoleného začiatočného stavu. Meria sa v sekundách.
2. Frekvencia alebo kmitočet f. Rovná sa počtu kmitov, ktoré prebehnú za sekundu. Je teda prevrátenou hodnotou periódy: f=1/T. Jednotkou je [f]=s-1=Hz.

Jednoduchý kmitavý pohyb alebo harmonický pohyb (napätie v sieti).
Pre jednoduchý kmitavý pohyb, alebo harmonický dej platí: y=ym sin t. Kde y je okamžitá výchylka, ym je amplitúda. => základná rovnica kmitavého pohybu. 2
 = -- = 2f  = rad.s-1
T
Jednoduchý kmitavý pohyb je pohyb periodický, priamočiary a nerovnomerný. Jeho okamžitá výchylka sa periodicky mení podľa funkcie sínus. Deje voláme aj harmonické kmitanie.
Pre rýchlosť kmitavého pohybu v = ym cos t.
Pre zrýchlenie platí a=-w2y. Zrýchlenie kmitavého pohybu je priamo úmerné okamžitej výchylke a v každom okamihu má opačný smer.
Fáza kmitavého pohybu: y=ym sin (t+t0) = ym sin (t+t0), keď označíme wt0=, bude mať rovnica tvar: y=ym sin (t+). Veličina  je začiatočná fáza kmitavého pohybu. Určuje hodnotu veličiny harmonického kmitania v začiatočnom okamihu (t=0 s).
Dosiaľ sme kmitavé deje znázorňovali časovým diagramom, ktorý vyjadruje istú veličinu deja ako f-ciu času. Teraz použijeme fázorový diagram. Veličina harmonického deja je znázornená ako vektor Y, ktorého veľkosť zodpovedá amplitúde veličiny ym. Vektor je umiestnený v sústave (O,x,y) tak, že začiatok leží v začiatku O sústavy a zviera s kladným smerom osi x uhol rovnajúci sa začiatočnej fáze .
Okamžitá výchylka y zloženého kmitania je y=y1+y2y+…+yk, tento princíp sa nazýva princíp superpozície. Fázový rozdiel =2-1. Izochrónne kmitanie sa pri rovnakej začiatočnej fáze superpozíciou zosilňuje a pri opačnej začiatočnej fáze sa zoslabuje.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.