referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Striedavý prúd
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 918
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Nútené elektromagnetické kmitanie má veľký význam najmä pri prenose elektrickej energie a v rozličných elektronických zariadeniach, napr. v oznamovacej technike. V týchto prípadoch elektromagnetické kmitanie nazývame striedavý prúd. Zdroje striedavého prúdu nazývame generátory striedavého prúdu. Elektronické generátory striedavého prúdu, ktoré sa využívajú napr. v oznamovacej technike na prenos správ, majú pracovnú frekvenciu od 10 Hz do 10 GHz.

Obvod striedavého prúdu s odporom
Najjednoduchší obvod striedavého prúdu je tvorený rezistorom, ktorý má iba odpor R. Keď obvod pripojíme na zdroj striedavého napätia, pre ktorého okamžité napätie platí vzťah u=Um sin t, potom rezistorom prechádza striedavý prúd a jeho okamžitá hodnota je i=Imsin t. Veličina Im=Um/R je amplitúda striedavého prúdu.
Odpor R rezistora v obvode striedavého prúdu je rovnaký ako v obvode jednosmerného prúdu; nazýva sa tiež rezistancia. Rezistancia nemá vplyv na fázový rozdiel alebo fázový posun striedavého napätia a prúdu.

Obvod striedavého prúdu s indukčnosťou
Keď cievku pripojíme k zdroju striedavého napätia, prechádza obvodom striedavý prúd a okolo cievky vzniká meniace sa magnetické pole. To spôsobuje, že sa v cievke indukuje napätie, ktoré podľa Lenzovho zákona má opačnú polaritu ako zdroj napätia. Následkom toho dosahuje prúd v obvode najväčšiu hodnotu neskôr ako napätie. Prúd sa za napätím oneskoruje a vzniká záporný fázový posun.
Cievka má však iba zdanlivo vlastnosť odporu, lebo sa v nej elektromagnetická energia nemení na teplo ako pri rezistore. V cievke len vzniká a zaniká magnetické pole, čo sa prejavuje fázovým rozdielom napätia a prúdu v obvode. Pre sa veličina XL=Um/Im nazýva induktancia a nie odpor. Jednotkou induktancie je ohm. Z pokusov vyplýva, že XL=L. Indukčnosť cievky L v obvode striedavého prúdu spôsobuje fázový posun prúdu za napätím o uhol =-/2 rad a svojou induktanciou ovplyvňuje prúd v obvode. Induktancia je priamo úmerná indukčnosti cievky a frekvencii striedavého prúdu.

Obvod striedavého prúdu s kapacitou
Opačné účinky ako cievka má v obvode striedavého prúdu kondenzátor s kapacitou C. Ten sa periodicky nabíja a vybíja.
Čím väčšia je frekvencia striedavého prúdu a čím väčšia je kapacita kondenzátora, tým väčšia je amplitúda nabíjacieho a vybíjacieho prúdu. Kondenzátor má podobné vlastnosti ako odpor, ktorý sa so zväčšujúcou frekvenciou a kapacitou zmenšuje.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Striedavý prúd SOŠ 2.9907 1553 slov
Striedavý prúd GYM 2.9947 581 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.