referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Nedeľa, 22. mája 2022
Mechanické vlnenie
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 832
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

Ak je fázový rozdiel dvoch interferujúcich vlnení konštantný, sú obidve vlnenia koherentné.

s rovnakou fázou s opačnou fázou

Z predchádzajúcich výsledkov je zrejmé, že výsledná amplitúda pri interferencii dvoch rovnakých vlnení je v miestach, v ktorých sa obidve vlnenia stretávajú s rovnakou fázou a najmenšia v miestach, v ktorých majú obidve vlnenia opačnú fázu.

na pevnom konci na voľnom konci
Na pevnom konci nastáva odraz vlnenia s opačnou fázou.
Na voľnom konci nastáva odraz vlnenia s rovnakou fázou.
Zložením priameho a odrazeného vlnenia vzniká nový druh vlnenia, pri ktorom jednotlivé body kmitajú s rozličnou amplitúdou výchylky, ktorá je pre daný bod konštantná. Tento druh vlnenia nazývame stojaté vlnenie. V bodoch, v ktorých kmitanie dosahuje najväčšiu amplitúdu výchylky, sú kmitne stojatého vlnenia. V bodoch, ktoré sú trvalo v pokoji, sú uzly stojatého vlnenia.

vznik stojatého vlnenia chvenie mechanickej sústavy

Keďže rýchlosť vlnenia v vo vlákne je konštantná, vznikne v ňom stojaté vlnenie pri základnej frekvencii: v v
Fz = --- = ---
 2l
pri všetkých frekvenciách vyjadrených vzťahom fk = kfz, kde k=1,2,3,… .Frekvencie, pri ktorých k>1, nazývame harmonické frekvencie. Môže vznikať aj chvenie, ktoré je charakteristické pre telesá ako tyče, vzduchové stĺpce…. Keď má prostredie vo všetkých miestach a smeroch rovnaké fyzikálne vlastnosti hovoríme o izotropnom prostredí. Body, do ktorých sa vlnenie dostane z bodového zdroja vlnenia, ležia na guľovej ploche, nazývame ju vlnoplocha. Smer šírenia vlnenia v danom bode určuje kolmica na vlnoplochu, ktorá sa nazýva lúč. Ak má vlnoplocha tvar roviny, hovoríme o rovinnej vlnoploche. Vlnoplocha je množina bodov, v ktorých má vlnenie v istom časovom okamihu rovnakú fázu. Huygensov princíp: každý bod vlnoplochy, do ktorého sa dostalo vlnenie v stom okamihu, môžeme pokladať za zdroj elementárneho vlnenia, ktoré sa z neho šíri v elementárnych vlnoplochách. Vlnoplocha v ďalšom časovom okamihu je vonkajšia obalová plocha všetkých elementárnych vlnoplôch. r = v t.
Pre odraz vlnenia platí zákon odrazu: uhol odrazu vlnenia sa rovná uhlu dopadu. Uhol dopadu je medzi kolmicou a dopadajúcim lúčom p1 a uhol odrazu je medzi kolmicou a odrazením lúčom p1’. rovinná vlnoplocha odraz
Pre lom platí: pomer sínusu uhla dopadu k sínusu uhla lomu je pre dané prostredia stála veličina a rovná sa pomeru fázových rýchlostí v obidvoch prostrediach. Nazýva sa index lomu vlnenia a pre dané prostredia. Lomený lúč zostáva v rovine dopadu.

rovinná vlnoplocha lom

Smer šírenia vlnenia je ovplyvnený ohybom vlnenia na prekážkach. Tento vplyv je však tým menší, čím menšia je vlnová dĺžka vlnenia.

Zvukom nazývame každé vlnenie, ktoré pôsobí na ľudské ucho a vyvoláva v ňom sluchový vnem. Zvuk je mechanické vlnenie s frekvenciou v intervale od 16 Hz do 16000 Hz. S nižšou je infrazvuk a s vyššou je ultrazvuk. Fyzikálnymi dejmi pri prenose zvuku sa zaoberá akustika. V niektorých látkach dochádza k pohlcovaniu alebo absorpcii zvuku. Periodické zvuky voláme hudobné zvuky alebo tóny.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.