referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Geometrická optika
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 458
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Základné pojmy:
Telesá vysielajúce svetlo, sú svetelné zdroje. Vlastnosti svetla:
1. Prostredie v ktorom sa svetlo šíri, nazývame optické prostredie. Podľa účinkov na svetlo rozdeľujeme na: priehľadné, nepriehľadné, priesvitné. Optické prostredie, ktoré má rovnaké vlastnosti, je rovnorodé.
2. V rovnorodom prostredí sa svetlo šíri priamočiaro.
3. Priamočiare šírenie svetla umožnilo zaviesť pojem svetelný lúč. Priamka kolmá na vlnoplochu udáva smer, v ktorom sa šíri svetlo a nazýva sa svetelný lúč. 4. Svetelné lúče, ktoré vychádzajú z priestorového zdroja svetla, navzájom sa pretínajú, pričom sa neovplyvňujú a postupujú prostredím nezávisle jeden od druhého. Táto vlastnosť sa volá princíp nezávislosti chodu lúčov.

Svetelné lúče a vlnoplochy: rozbiehavé svetlo, zbiehavé, rovnobežné.

Rýchlosť svetla bola po dlhých rokoch merania určená na c=299792458 m.s-1, v praxi používame 3.108 m.s-1. Rýchlosť svetla c vo vákuu je najväčšia známa rýchlosť, je univerzálnou konštantou. V iných prostrediach závisí rýchlosť svetla v nielen od fyzikálnych vlastností prostredí ale aj od frekvencie svetla, pričom v
Platí zákon zámennosti chodu lúčov. Meraním sme dospeli k záveru, že sin  /sin  = konštanta. Na základe Huygensovho princípu zistili, že sin /sin  = v1 / v2 To platí aj pre svetlo, kde v1 je rýchlosť svetla v prvom prostredí a v2 rýchlosť svetla v druhom prostredí. Pomerom n = c / v definujeme absolútny index lomu a látky, kde c je rýchlosť svetla vo vákuu a v rýchlosť svetla v látke. Svetlo s jedinou frekvenciu nazývame monofrekvenčné. Zákon lomu svetla môžeme vyjadriť v tvare n1 sin  = n2 sin Pre lom svetla platí: lomený lúč zostáva v rovine dopadu, pomer sínusu uhla dopadu a sínusu uhla je pre dané prostredia veličina stála a rovná sa obrátenému pomeru absolútnych indexov lomu prostredí. Tento zákon voláme tiež Snellov zákon. Prostredie opticky redšie, opticky hustejšie. Úplný odraz svetla:
Uhol dopadu m, ktorému zodpovedá uhol lomu =900, nazývame medzný uhol. Keď uhol dopadu  > m, svetlo sa neláme do opticky redšieho prostredia, ale sa úplne odráža. Hovoríme, že nastal úplný odraz svetla. Na úplnom odraze sú založené svetlovodné vlákna.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.