referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslav
Streda, 29. marca 2023
Molekulová fyzika a termodynamika
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 032
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 
Meraním zistíme, že pri konštantnom objeme plynu sa tlak zväčšuje s teplotou lineárne.
Metóda, ktorá pri skúmaní tepelných vlastností látok a získavaní vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami vychádza z opisu javov, z meraní veličín a neopiera sa o nijaký model časticového zloženia látok, nazýva sa termodynamická metóda.
Uplatňovanie termodynamickej metódy a používanie zákona zachovania a premeny energie pre tepelné deje podmienili vznik vedného odboru - termodynamiky.
Štúdium vlastností látok použitím tejto teórie bolo základom vedného odboru nazvaného molekulová fyzika, z ktorej sa postupne vyvinula štatistická fyzika.
Základnou metódou, ktorá sa používa v týchto vedných disciplínách je štatistická metóda. Vychádza z vnútornej štruktúry látok a ich vlastností vysvetľuje ako dôsledok pohybu a vzájomného pôsobenia častíc.

Kinetická teória sa zakladá na troch experimentálne overených poznatkoch:
a) Látka akéhokoľvek skupenstva sa skladá z častíc - molekúl, atómov alebo iónov. Priestor, ktorý teleso z danej látky zaberá, nie je týmito časticami bez zvyšku vyplnený. Hovoríme o nespojitej (diskrétnej) štruktúre látky.
b) Častice sa v látke pohybujú, ich pohyb je ustavičný a neusporiadaný (chaotický). Častice sa v látke pohybujú rýchlosťami rozličných smerov a veľkostí. Táto forma pohybu častíc sa volá tepelný pohyb.
c) častice na seba navzájom pôsobia príťažlivými a súčasne odpudivými silami. Veľkosť týchto síl závisí od vzdialenosti časticami.

O ustavičnom a neusporiadanom pohybe častíc svedčí nepriamo veľa javov pozorovaných najmä pri tekutinách, ako napr. rozpínanie plynu, difúzia a Brownov pohyb.
Existenciu príťažlivých a odpudivých síl, ktorými častice na seba navzájom pôsobia, potvrdzuje aj veľa javov, ako napr. súdržnosť pevných a kvapalných látok, nevyhnutnosť pôsobenia vonkajších síl na dosiahnutie zmenšenia objemu pevných, kvapalných a plynných telies.
Difúzia - samovoľné prenikanie častíc jednej tekutiny medzi častice druhej tekutiny. (Do sklenej nádoby vložíme niekoľko kryštálov modrej skalice a dolejeme vodou. Pri dne nádoby vznikne na modro sfarbený nasýtený roztok skalice vo vode, ktorý je viditeľne oddelený od ostatnej vody v nádobe).
Difúziu vysvetľujeme nestálym a nesporiadaným pohybom častíc, z ktorých sú tekutiny zložené. Zväčšenie rýchlosti častíc je príčinou zvyšovania teploty tekutín. Neustály pohyb molekúl plynu uzavretého v nádobe spôsobuje ustavičné zrážky týchto molekúl s molekulami vnútorných stien nádoby.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.