Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základné pojmy z elektrotechnologie

Hmota – pojem hmota zahrňa všetko, čo na svete existuje objektívne a nezávisle od nášho vedomia môže sa v našom vedomí odrážať. Hmota sa vyskytuje v dvoch formách: ako látka a ako žiarenie.
Látka – pod látkou sa vo vede o elektrotechnických materiáloch rozumie hmota, ktorá má v stave pokoja určitú hmotnosť. Látky sa skladajú zo základných častíc, ktorými môžu byť atomy, iony a molekuly, často rôzneho druhu.
Elektrotechnický materiál – je látka určená na použitie pri výrobe elektrotechnických zariadení a ich súčastí, pričom už má vlastnosti potrebné na daný účel. Pojem látka je významovo širší ako pojem elektrotechnický materiál. Každý elektrotechnický materiál je látkou, no len malá časť látok môže slúžiť ako elektrotechnický materiál.

Surovina – názov surovina označuje východiskovú látku, ktorá ešte nemá vlastnosti potrebné na konkrétne použitie, môže ich však získať po vhodnej úprave alebo spracovaní, prípadne v kombinácii s inými látkami.
Polotovar – označuje elektrotechnický materiál vo forme vhodnej na dopravu, skladovanie alebo ďalšie spracovanie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk