Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pristátie na Mesiaci

To, že něco nehraje, lze poznat na většině zveřejněných snímků z mise Apolla. Na tomto snímku není například půda rovnoměrně osvětlena jako slunečním světlem, nýbrž jako reflektorem s nejsvětlejším prostorem za astronautem a odtud se zřetelným úbytkem jasu dozadu a do stran. Na jiných fotografiích jsou vidět např. stíny, které neprobíhají paralelně, nerovnoměrné osvětlení, které by u slunečního světla nesmělo existovat, ale i to, co se zrcadlí v helmách astronautů, často neodpovídá tomu, co by muselo být vidět. Lze rozeznat světelné body na horizontu, které by při zmenšení helmou musely být ve skutečnosti obrovské (reflektory nebo UFO?), stíny zrcadlících se astronautů jdou mnohdy jiným směrem, než by napovídal směr osvětlení v popředí atd.

Postavení kamery (výška/perspektiva) mnohdy také nesouhlasí s astronautem, zrcadlícím se v hledí, který však snímek musel pořizovat, jelikož se na Měsíci nacházeli údajně vždy jen 2 astronauti.

Jsou tedy tyto fotografie podvrhy? Byly pořízeny ve studiu? A pokud ano, nebyli tedy astronauti nikdy na Měsíci? Proč to potom trvalo celé hodiny mezi přistáním Apolla 11 a výstupem Neila Armstronga? (Přistání kolem 21h SEČ, výstup 4h ráno.) Při show, inscenované ve studiu za desítky miliard peněz daňových poplatníků by bylo možno si takovou pauzu ušetřit. Existují i radiová hlášení, natočená nezávislými radioamatéry, která svědčí o překvapení astronautů při pohledu na neobyčejné objekty na Měsíci.

Údaje o fyzikálních vlastnostech Měsíce jsou rovněž rozporuplné. Údajně máme na Měsíci šestinu zemské přitažlivosti. Ale už z výpočtu podle Newtonova gravitačního zákona vycházejí zcela jiné hodnoty.

Neutrální bod je bod, kde se mezi dvěma nebeskými tělesy přitažlivé síly navzájem vyruší. U dvou stejně těžkých nebeských těles by to bylo uprostřed. Při poměru mezi Zemí a Měsícem 1:1/6 by se musel neutrální bod nacházet zhruba 20.000 mil nad Měsícem. Podle údajů NASA se však nachází ve vzdálenosti 43.000 mil, což se lze dočíst v Brockhausu. To ovšem znamená, že gravitace Měsíce musí být podstatně vyšší. Podle odpovídajícího vzorce dojdeme k 64 % zemské gravitace. Slaboučké skoky astronautů, které lze vidět na záběrech NASA, nejsou ani půlmetrové, by potvrzovaly, že je tam gravitace podstatně vyšší než jak se nám říká.

Když už jsme se dostali až sem, je tím vlastně už podána polovina důkazu o tom, že musí existovat tajné pohonné technologie NASA. Neboť pohlížíme-li na obrovskou raketu Saturn V, kterou astronauti Apolla potřebovali, aby se dostali ze Země - ta je totiž přes sto metrů vysoká a sestává převážně z pohonných hmot k překonání zemské přitažlivosti, musíme si klást otázku, jak by mohl být v mrňavém měsíčním modulu obsažen dostatek pohonných hmot na překonání gravitace přesahující polovinu zemské přitažlivosti.
Pokud tam skutečně byli a gravitace byla vyšší, jak jsem uvedl výše, znamenalo by to, že museli používat tajné pohonné technologie, možná antigravitační agregáty. To už skoro zní jako UFO-fantazie, že? Ale jak by řekl Sherlock Holmes, nepřímé důkazu tomu jednoznačně napovídají.

Proto lze na různých filmových záběrech vidět, že americká vlajka, kterou astronauti na Měsíci vztyčili, se zjevně třepotala. Jelikož ale podle oficiálních údajů nemá být na Měsíci žádná atmosféra, naskýtá se otázka, jak s tím uvést do souladu tyto záběry. Možná, že dělali záběry ve studiu a někdo zapomněl zavřít dveře, takže byl průvan. Jiné vysvětlení je jen to, že na Měsíci existuje atmosféra.
Mnoho zajímavých záběrů se objevuje v noci v programu "Space Night" bavorského televizního vysílače "Bayern 3". V mém filmu "Die Nasa Akte" je vidět pár takových záběrů.

Tyto všechny - jen naznačené - rozpory připouštějí jen dva závěry, a sice: veškeré přistání na Měsíci bylo jen fingované a záběry vznikly ve studiu, nebo jsou nám skutečné poměry na Měsíci úmyslně utajovány. Pravděpodobné vysvětlení by znělo, že Apollo 1 přistálo skutečně na Měsíci, astronauti tam zjistili, že nejsou sami a NASA se pak musela radit, jestli to sdělit veřejnosti nebo ne.

Otázkou je, zdali záběry ukazované 7 hodin po přistání na Měsíci pocházejí z Měsíce, protože možná se mezitím mohlo připravit i studio, jelikož na Měsíci nebyly možné žádné "rozumné" záběry, jedině že by se někdo rozhodl sdělit veřejnosti, že na Měsíci už někdo je. Podle různých autorů tam jsou tajné základny, v nichž spolupracují mimozemšťané s lidmi, ale i německé měsíční základny.

Kdyby se přítomnost neznámých létajících objektů na Měsíci zveřejnila, mělo by to nesmírný dopad na nejvlivnější zájmové skupiny na Zemi. Oznámení mimozemských pohonných technologií by ohrozilo veškerý ropný jakož i jaderný průmysl, jelikož se zřejmě zakládají na efektivnějších energiích, možná dokonce na "volné energii", které je podle Tesly všude k dispozici a lze ji snadno využít.

Na církve a jejich představy o víře by oznámení o mimozemském životě mělo dalekosáhlé důsledky a pravděpodobně by byl mimozemskými metodami léčení ohrožen i celý lékařsko-průmyslový komplex. Pokud, jak uvedu v další kapitole, přijmeme skutečnost existence tajných společenství, je pravděpodobné, že uplatňují svůj vliv, aby veřejnost nebyla informována o existenci objektů - ať už jakéhokoliv původu - na Měsíci.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk