referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky
Dátum pridania: 28.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: riecka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 384
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 

1)Kinetická teória stavby látok:
a) Látka akéhokoľvek skupenstva sa skladá z častíc (molekúl, atómov, Iónov )
b) Častice v látke pohybujú sa ustavične a neusporiadane (chaoticky)pohybujú-neprevláda žiadny smer pohybu-je to tzv. TEPELNÝ POHYB-DIFÚZIA (tekutina – samovoľné prenikanie častíc)-BROWNOV POHYB (plyny –neustály pohyb častíc)

2)Štruktúra látok: Skupenstvá:
Plynné: bezatómovejmriežky; atómy sú voľné; vzdialené asi 3nm (príťažlivé silysúzanedbateľné,; Čím vyššia je teplota plynu, tým vyššia jestrednárýchlosť molekúl Pevné: atómy sú viazané v kryštalickej mriežke; sú vzdialené 0,3-0,2nm;okolo svojich rovnovážnych polôh konajú neustály kmitavý pohyb Kvapalné: atómy sapohybujú voľne; molekuly sú vzdialené menej ako0,2nm=> veľképríťažlivé sily, ktoré spôsobujú spojitosť (tekutosť).Plazma: sústava elektricky nabitých ale celkovo neutrálnych častíc;pri vysokých teplotách môže obsahovať len jadrá a elektróny;

3) Rovnovážny stav:
Každá sústava, kt. je od istého okamihu v nemennýchvonkajšíchpodmienkach, po istom čase samovoľne prejde do rovnovážnehostavu.Stavové veličiny: tlak, teplota(sú v celej sústave rovnaké),objem a energia(sa nemenia)

4) Termodynamická sústava:
Teleso (alebo skupina telies) kt. skúmame. Napr.: na piest valca pôsobí vonkajšia sila – plyn môže meniť objem, tlak, teplotu.

5) Rovnovažný dej:
Sústava prechádza niekoľkými na seba nadväzu-júcimi rovnovážnymi stavmi – veľmi pomalé deje

6) Termodynamická teplota:
Telesám kt. sú pri vzájomnom styku v rovnovážnom stave priraďujemerovnakú teplotu Celziova stupnica{t} – Termodynamickástupni-ca{T}[Kelvin] 0°C =273,15K; -273,15°C=0K ;K definujeme ako273,16 časť termodynamickej teploty trojného bodu.Prepočty: t = {T –273,15} [°C] T = {t + 273,15} [K]

7) Avogardova konštanta: ´
23NA = 6,022 *10 moln = N/NA N – počet častíc; n – látkovémnožstvoLátkové množstvo obsahuje toľko častíc ako nuklid 12/6 C shmotnosťou 0,012kgMolová hmotnosť Mn = m/n

8) Vnútorná energia:
- vnútorná energia (U) telesa (sústavy) = súčet celkovejkinetickejenergie chaoticky sa pohybujúcich častíc telesa apotenciálnej energievzájomnej polohy častíc U=EP+EK U sa mení pri:konaní práce (trenie, stláčanie plynu) tepelnej výmene W=F*s -pridejoch kt, sa deju v izolovaných sústavách sa súčet U=EP+EK NEMENÍ

9) Kalorimetrická rovnica:
c1*m1*(t1-t) = c2*m2*(t-t2) c – merná tepelná kapacita c = Q/ t [J *kg*K ] ; t – celková teplota; Q – odovzdané teploc1,m1,t1 – platí preteplejšie teleso; c2,m2,t2 – platí pre studenšie teleso

10) Prvý Termodynamický zákon:
Prírastok vnútornej energietelesa U sa rovná súčtu práce W vykonanejokolitými telesami, kt.pôsobia na sústavu silami a tepla Q odovzdané-hookolitými telesamisústave. U = W + Q

11) Prenos tepla :
Vedením ( lyžička v horúcom čaji)
Žiarením ( rôzne žiariče tepla – ohrievače )
Prúdením
pozn.: pri vzorcoch sa mi nepodarilo vložiť horné indexy typu na -1 a podobne, z technických príčin.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.