Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dynamika vody

Neustály pohyb vody svet. oceánu vzniká tromi zákl. druhmi vplyvov. Kozmické vplyvy (príťažlivosť slnka a mesiaca) spôsobujú príliv a odliv. Fyzikálno – mechanické vplyvy (slnečné žiarenie, cirkulácia vzduchu) spôsobujú príboj a morské prúdy. Geodynamické vplyvy (tektonické pohyby v zem. kôre) vyvolávajú zemetrasné vlny – tsunami

Zákl. druhy pohybov morskej vody : príliv a odliv
vlnenie : voľné
vetrové
príboj
tsunami
prúdy : povrchové
hlbinné
výstupné
zostupné

morské prúdy rozdeľujeme podľa teploty :
1. teplé - pohybujú sa od rovníka do vyšších geograf. šírok
- Golfský, Kuro šio, Brazílsky

2. studené - privádzajú chladnejšiu vodu k rovníku
- ovplyvňujú podnebie susedných pevnín (napr. vplyv Golfského prúdu na SZ
pobrežie Europy, Labradorského prúdu na V pobrežie Kanady)
-Kanadský, Oja šio, Labradorský, Benguelský, Kanársky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk