Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zatmenie Slnka

Keby Mesiac obiehal okolo Zeme v tej istej rovine ako Zem okolo Slnka, zatmenie Slnka by nastávalo pri každom nove (zatmenie Mesiaca pri každom splne). Mesiac sa však pohybuje v rovine odklonenej od roviny dráhy Zeme (približne o 5°).Zatmenie Slnka nastane iba vtedy, ked je Mesiac v nove a súčasne aj v rovine dráhy Zeme alebo aspoň blízko nej. V tejto polohe môže kužeľ polotieňa, prípadne plného tieňa Mesiaca dopadnúť na Zem. V miestach zemského povrchu, na ktorý dopadá plný tieň Mesiaca, Slnko vôbec nevidieť, nastáva úplné zatmenie Slnka.Zatmenie Slnka nastáva, ked Zem vojde do tieňa Mesiaca.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk