Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Optické prostredie

Svetlo vysielané žeravým vláknom žiarovky prechádza postupne plynom vnútri banky, sklom banky žiarovky a vzduchom. Svetlo sa šíri medzihviezdnym priestorom a prechádza atmosférou Zeme. Svetlo sa šíri do obrovských vzdialeností, ale neprenikne napríklad tenkou drevenou doskou. Prostredie, v ktorom sa svetlo šíri, nazývame optické prostredie. Vzduch je priehľadné optické prostredie. Svetlo ním prechádza bez podstatného oslabenia, bez pohlcovania. Svetlo preniká aj tabuľou z matného skla, predmety za ňou však nevidíme zreteľne. Matné sklo je priesvitné optické prostredie.

Svetlo prepúšťa, ale ho rozptyľuje rozličnými smermi. Nepriehľadný predmet svetlo neprepúšťa, ale ho pohlcuje alebo odráža. Čisté sklo, vrstva vody alebo vzduchu prepúšťajú svetlo všetkých farieb. Sú to číre optické prostredia. Ak však vsunenieme medzi svietiacu žiarovku a oko červené sklo alebo červený celofán, vidíme svetlo žiarovky červené. Červené sklo je farebné optické prostredie. Farebné prostredie prepúšťa svetlo iba takej farby, akú má samo.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk