referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Odpovede na otázky z astronómie v učebnici Fyzika 9.ročníka ZŠ
Dátum pridania: 18.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: nicole
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 818
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 17.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 28m 0s
Pomalé čítanie: 43m 30s
 

3.1. Vývoj predstáv o vesmíre

otázky strana č. 68

1/ Opíš a porovnaj Platónov a Ptolemaiov geocentrický model vesmíru.

Platónov (skôr by sme mali hovoriť o Aristetolovom) geocentrický model zachováva dokonalé kružnice pre obeh planét, resp. telies okolo centrálnej Zeme. Ptolemaiov model používa ako dráhy telies – planét, obiehajúcich okolo centrálnej Zeme Hipparchom zavedené deferenty, po ktorých sa planéty pohybujú na epicykloch.

na obr. Planéta obieha po obvode epicyklu a ten pritom po obvode väčšieho kruhu, deferentu. Pri vylepšovaní presnosti výpočtu polohy planét sa časom množstvo kruhov ďalej zväčšovalo. (Dnes by sme našli obdobu vo výpočte numerickej analýzy pomocou rozkladu do cyklických harmonických funkcií.)

Možno by bolo dobré spomenúť aj Anaxagorasa (asi 611 – 546 pr.n.l.) – predpokladal, že Slnko je žeravý oheň, ďalší pytagorovec Filolaos (2.pol. 5.stor. pr.n.l.) predpokladal, že v strede vesmíru je centrálny oheň, okolo neho obieha Zem a hypotetická Protizem, Slnko, Mesiac a všetky planéty. Herakleides z Pontu (asi 388 – 315 pr.n.l.) hovoril o tom, že planéty Merkúr a Venuša obiehajú okolo Slnka; taktiež vyslovil myšlienku, že Zem rotuje. Aristarchos zo Samu (320 – 250 pr.n.l.) vyslovil zrejme prvý héliocetrickú predstavu, že Zem sa pohybuje okolo nehybného Slnka (gr. helios) Taktiež určil meraniami pomerné rozmery a vzájomné vzdialenosti Slnka, Mesiaca a Zeme. Tvrdil, že Zem je guľatá – jej tieň, ktorý pozorujeme na povrchu Mesiaca počas zatmenia Mesiaca je guľatý!

2/ Opíš Kopernikov heliocentrický model vesmíru.
Kopernikov systém je héliocetrický systém: v strede je Slnko, planéty obiehajú ale stále po kruhových dráhach. Hviezdy sú stále ako sféra hviezd.

3/ Porovnaj podľa textu a obrázkov, čím sa podobajú a čím sa odlišujú Ptolemaiov geocentrický a Kopernikov heliocentrický model vesmíru.
Spoločné majú: kruhové dráhy obehu okolo centrálne telesa a hviezdy sú naznačené sférou hviezd.
Odlišujú sa: samozrejme z názvu vyplývajúce, centrálne teleso u geocetrického je Gé = Gaia = Geos = Zem; u héliocentrického je Hélios = Slnko

4/ Narysuj časovú os a vyznač na nej, kedy boli vyslovené názory na stavbu vesmíru uvedené v stati 3.1. Použi mierku, v ktorej centimetru zodpovedá l 000 rokov.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Encyklopédia astronómie, Bratislava, 1987 , Velká encyklopedie vesmíru, J. Kleczek, Praha, Academie 2002 , Astronomická terminológia, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Bratislava 1998 , Otáčavá mapka hviezdnej oblohy, Astrum 1999 , Astronomická ročenka, na príslušný rok, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo , Hvězdářska ročenka, na príslušný rok, Hvězdárna a planetarium hl.m. Prahy , KOZMOS, populárno – vedecký astronomický časopis, Slovenská ústredná hvezdáreň , Quark, magazín o vede a technike, Perfekt Bratislava
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.