referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Zážihový štvordobý motor
Dátum pridania: 18.09.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Andrej Jančár
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 574
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
Motory sú stroje premieňajúce energiu na pohyb alebo mechanickú prácu. Ener-gia je väčšinou dodaná vo forme chemického paliva (napr. benzín,nafta), pary alebo elektriny a mechanická práca je zvyčajne dodávaná vo forme rotačného pohybu hriadeľa. Motory sa zvyčajne rozdeľujú:
1. Podľa typu využívanej energie, ako napríklad na paru, na stlačený vzduch alebo na benzín
2. Podľa spôsobu pohybu hlavných častí na piestové a rotačné
3. Podľa miesta, kde nastáva premena chemickej energiu na tepelnú, na spaľovacie motory zážihové a vznetové. 4. Podľa metódy chladenia motora na chladené vodou alebo vzduchom
5. Podľa počtu zdvihov piesta v rámci kompletného cyklu na dvojtaktné alebo štvortaktné
6. Podľa typu cyklu na Ottov (benzínový motor) alebo dieselový motor.
Špeciálnymi typmi motorov sú motory s veterným pohonom, plynové turbíny, parné turbíny, raketové alebo prúdové motory.

Zážihový štvordobý motor je priestorový spaľovací motor,ktorý pracuje v cykloch ,z ktorých každý má štyri doby.V jednej z nich,ktorú nazývame pracovná doba cyklu,prebieha premena V.E. plynu na pohybovú (kinetická) energiu piesta.

V zážihovom štvordobom motore je palivom zmes benzínu (rozptýlené na nepatrné kvapky) a vyduchu.V hlave valca motora je zapaľovacia sviečka,sací a výfukový ventil.Zapaľovacia sviečka je zariadenie,v ktorom v určitom okamihu cyklu automaticky preskočí elektrická iskra.Ventily sa vo vhodnej chvíli samočinne otvárajú alebo zatvárajú otáčaním vačiek.

Štyri body jedného cyklu zážihového štvordobého motora:

1.Nasávanie:
Sací ventil sa otvorí a palivová zmes sa nasáva do valca pri pohybe piesta smerom dolu.Zmes má teplotu približne rovnakú ako okolitý vzduch a tlak zmesi sa približne rovná atmosférickému tlaku (asi 1 000 kPa).

2.Stláčanie:
Pôsobením vonkajšej sily na piest sa zmes stláča pri oboch uzavretých ventiloch.Tým sa zvýši tlak (asi na 1 000 kPa) a teplota (asi na 500 stupňov C).

3.Explózia-rozpínanie:
Stlačený plan sa pri uzavretých ventiloch zapáli elektrickou iskrou.Tým sa ešte viac zvýši tlak (asi na 3 000 hPa) a teplota plynu (asi na 2 000 stupňov C).Stlačený plyn sa rozpína (piest sa pohybuje smerom dolu) a ochladzuje.Koná prácu a jeho V.E. sa zmenší.Časť V.E. plynu sa premení na pohybovú (kinetickú) energiu piesta.
4.Výfuk:
Výfukový ventil sa otvorí,sací ostáva zatvorený.Spálené plyny sa spätným pohybom piesta vytlačia výfukovým ventilom z valca.

Z odpísaného cyklu vidieť,že premena V.E. plynu na pohybovú (kinetickú) energiu piesta nastáva len v tretej dobe.Táto doba sa nazýva pracovná doba cyklu.
Opakovaný posuvný pohyb piesta nadol a nahor sa premieňa na otáčavý pohyb kľukového hriadeľa.
Pri horení v priebehu doby cyklu odovzdá plan teplo Q a stlačený plyn vykoná prácu W.Vykonaná práca W je vždy menšia ako teplo Q.
Časť tepla ostane nevyužitá a odovzdá sa do okolia.Podiel n=W:Q sa nazýva účinnosť motora.Táto veličina je vždy menšia ako 1.Pre zážihový štvordobý motor je to asi 0,3 (t.j. asi 30%).
 
Galéria k článku [3]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.