Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slnečná sústava

Slnečnú sústavu tvorí centrálna hviezda, Slnko a telesá, ktoré obiehajú okolo nej. Je to deväť planét a ich 61 doteraz známych mesiacov, ďalej asteroidy, kométy a meteoroidy. Slnečná sústava obsahuje aj medziplanetárny plyn a prach. Planéty okrem Pluta, ktoreho pôvod nebol doteraz zistený, patria do dvoch skupín: prvú tvoria štyri malé skalnaté planéty blízko Slnka, sú to Merkúr, Venuša, Zem a Mars. Druhú skupinu tvoria štyri planéty nachádzajúce sa ďalej od Slnka. Sú to plynní obri. Jupiter, Saturn, Urán a Neptún. Pluto nepatrí do týchto skupín. Je to veľmi malá, pevná a ľadová planéta. Okrem krátkeho časového úseku, keď sa pohybuje vo vnútri dráhy Neptúna, je najvzdialenejšou planétou slnečnej sústavy. Medzi kamennými planétami a plynnými obrami je pásmo asteroidov, ktoré tvoria tisíce kusov skál obiehajúcich okolo Slnka. Väčšina telies sa pohybuje okolo Slnka po eliptických dráhach v úzkom disku okolo roviny rovníka Slnka. Všetky planéty obiehajú okolo Slnka proti smeru hodinových ručičiek a všetky, okrem Venuše, Uránu a Pluta, sa otáčajú okolo vlastnej osi týmto smerom. Mesiace sa pri obehu okolo svojich planét otáčajú aj okolo vlastnej osi. Celá slnečná sústava obieha okolo stredu našej Galaxie, Mliečnej cesty.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk