Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Elektrina

Elektrina

Blesk, ktorý za búrky pretne oblohu, je jedným z najviditeľnejších prejavov elektriny.
Takmer vo všetkých ostatných prípadoch je elektrina neviditeľná, no napriek tomu nám neúnavne slúži. Elektrina je druh energie. Je to usporiadaný tok elektrónov- maličkých čiastočiek, ktoré sú súčasťou atómov. Každý elektrón nesie drobnulinký elektricky náboj, ktorý predstavuje najmenšie množstvo elektriny. Keď zažneš svetlo, každú sekundu prebehne žiarovkou zhruba milión krát milión miliónov elektrónov. káble privádzajú elektrinu z elektrárne do domov a tovární. Elektrina sa získava aj z prenosných zdrojov. Galvanické články ju produkujú chemickými procesmi z chemických zlúčenín a solárne batérie zo slnečnej energie. Elektrina poháňa množstvo strojov a prístrojov; vďaka nej nám osvetľovacie a vykurovacie zariadenia poskytujú svetlo a teplo. Signály, ktoré umožňujú, aby fungovali telefóny, rádiá, televízory a počítačom, sú takisto elektrického pôvodu. Objav:
Asi pred 2500 rokmi si staroveký Gréci všimli, že ak sa pošúcha jantár ( skamenená živica ihličnatých stromov ),
začne priťahovať vlasy, pierka... Dnes hovoríme, že sa na ňom vytvorí statická elektrina. Po grécky sa jantár povie elektron; takto teda prišla elektrina k svojmu menu. Okolo roku 1750 americký vedec Benjamin Franklin zistil, že príčinou blesku je elektrina, a objasnil, čo sú elektrické náboje. Koncom 18.stor. taliansky vedci Luigi Galvani a Alessandro Volta ako prví vyrobili elektrický prúd. Elektrický prúd:
Elektrina sa vyskytuje v dvoch formách: tá, ktorá tečie (elektrický prúd) a statická elektrina, ktorá sa nehýba. Tečúcu elektrinu vytvárajú miliardy elektrónov, pohybujúcich sa po cele dĺžke drôtu. Smerujú zo zdroja, batérie či elektrárne, do stroja alebo prístroja. potom sa po inom drôte vracajú späť. Tok elektrického prúdu sa meria v ampéroch (A).

Statická elektrina:
Existujú dva typy elektrických nábojov: kladný (+) a záporný (-). Predmety zvyčajne majú rovnaký počet oboch typov, takže kladné a záporne náboje sa v nich navzájom rušia. Ak šúchaš balón o tričko, preskočí naň zopár nadbytočných elektrónov so záporným nábojom. Vytvorila sa statická elektrina- elektrická sila, ktorá spôsobuje, že balón sa prilepí na stenu a priťahuje ľahké predmety, napríklad vlasy.

Vodiče a nevodiče:
Materiály, ktorými tečie elektrina, sa nazývajú vodiče; patrí medzi ne meď a mnoho iných kovov. Vodiče vedú elektrinu preto, lebo ich elektróny sa voľne pohybujú.

Cez látky, ktorým hovoríme nevodiče, elektrina nemože tiecť, lebo ich elektróny sú uväznené v atómoch.

Generátor:
Generátory vyrábajú elektrinu z pohybovej energie. Drôtená slučka sa pohybuje medzi pólmi magnetu, v dôsledku čoho v nej vzniká elektrický prúd. Malé jednoduché generátory, ktoré napájajú svetlá na bicykli, sa nazývajú dynamá. Mohutné generátory v elektrárniach vyrábajú obrovské množstvo elektriny pre domácnosti a továrne.

Batéria:
Keď pripojíme batériu na elektrický obvod, chemické zlúčeniny začnú navzájom, reagovať a vzniká elektrický prúd. Batéria vytvára silu, ktorá tlačí elektróny po obvode. Veľkosť tejto sily sa meria vo voltoch (V).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk