Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Elektrina

Blesk pretínajúci oblohu je jasným dôkazom existencie neviditeľnej energie nazývanej elektrina. Táto energia vzniká pohybom elektrónov, drobných častíc ktoré sú súčasťou atómov. Každý elektrón je nositeľom záporného elektrického náboja. Ak sa elektrický náboj zhromaždí na jednom mieste, ide o statickú elektrinu. Ak elektróny tečú z miesta na miesto, ide o elektrický prúd.

Elektrický obvod

Uzavretá dráha, ktorou tečie prúd, sa nazýva elektrický obvod. V obvode môže batéria rozsvietiť žiarovky. Ak sú dve žiarovky zapojené jedna za druhou, ide o sériové zapojenie. Ak sú zapojené vedľa seba, ide o paralerné zapojenie.

Elektrický prúd

Elektrický prúd vytvárajú elektróny tlačené cez drôt obvodu. Elektróny vo vodiči sa pohybujú pod vplyvom tzv. elektromotorickej sily, ktorej zdrojom je batéria. Napätie je mierou elektromotorickej sily. Čím väčšie je napätie, tým väčší prúd pretečoe obvodom.

Batéria

Batéria je zdroj elektrického prúdu. Pri chemickej reakcii medzi látkami tvoriacimi batériu sa elektróny z atómov uvoľňujú. Ak zapojíme batériu do obvodu, elektróny vplyvom elektromotorickej sily tečú elektrickým obvodom od zápornej elektródy ku kladnej elektróde.

Statická elektrina

Trením dvoch látok môžu prejsť alektróny z jednej látky do druhej. Látka, ktorá stráca elektróny, získava kladný náboj statickej elektriny, a látka, ktorá lektróny prijíma, získava záporný náboj.

Priťahovanie a odpudzovanie

Kladne nabitý balón ptiťahuje elektróny vo vlasoch k ich povrchu, čím vlasy získavajú záporný náboj. Opačné náboje sa priťahujú- vlasy letia k balónu. Náboje s rovnakým znamienkom sa odpudzujú (navzájom sa odtláčajú)

Zdroje:
Všeobecná encyklopédia UNIVERZUM -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk