Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

1. laboratórna práca pre 8. ročník

1. Laboratórna práca

Meno:______________________  Trieda:___________ Dátum__________

Hodnotenie:___________________________________ 

 
Úloha: Urč teplo prijaté vodou, ktorá má nižšiu teplotu a odovzdané vodou, ktorá má vyššiu teplotu, ak obe zmiešame.

 

Riešenie:

Pomôcky:_____________________________________  1. Teplomer: merací rozsah stupnice od______________ do___________

najmenší dielik stupnice = ___________________________________

odchýlka merania __________________________________________
  1. Meranie hmotnosti : m1 _____________________________________

                                       m2 _____________________________________

       Odhad odchýlky merania ___________________________________

3. Meranie teploty:    t1 = __________________________

                                   t2 = __________________________

                                   t  = __________________________

    Rozdiel teplôt t – t1 = ___________________________

                            t2 – t = ___________________________

    Odhad odchýlky merania rozdielu teplôt _________________________________

 

4.  Teplo prijaté vodou s hmotnosťou m1 : Q1 = ______________ = ______________

     Teplo odovzdané vodou s hmotnosťou m2 : Q2 = _____________=____________

      ( Použil  –  nepoužil som kalkulačku.)

     Porovnanie hodnôt tepla: Q1     Q2 

 
Porovnanie zmien vnútornej energie vody s hmotnosťou m1

a vody s hmotnosťou m2 _________________________________________________

 

Vysvetlenie: ____________________________________________

 

Doplňujúca úloha:                             

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk