referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Termodynamika pre 1. roč. SŠ
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: EB
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 498
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Termodynamika sa zaoberá zákonmi zachovania a premeny energie pre tepelné deje. Tepelné vlastnosti látok získava na základe opisu javov a merania veličín, pričom sa neopiera o model časticového zloženia látok.

Termodynamická sústava je teleso alebo skupina telies, teda sústava, ktorej stav skúmame. Ak sú telesá v rôznych stavoch, môžu mať rozličný napr. objem, teplotu, tlak, skupenstvo alebo aj rôzne časticové zloženie, resp. usporiadanie. Stav teda popisujú veličiny ako napr. teplota, tlak, objem, energia a tie sa nazývajú stavové veličiny. Pri vzájomnom pôsobení sústav alebo sústav a okolia nastáva zmena stavu sústavy. Izolovaná sústava je sústava, u ktorej neprebieha výmena energie s okolím a ktorej chemické zloženie a hmotnosť zostávajú konštantné. Každá sústava, ktorá je od istého okamžiku v nemenných vonkajších podmienkach, prejde po istom čase samovoľne do rovnovážneho stavu a v ňom zotrvá, kým sa podmienky nezmenia. Toto sa nazýva rovnovážny stav. Je zo všetkých stavov najčastejšie sa vyskytujúci stav. Telesám, ktoré sú pri vzájomnom styku v rovnovážnom stave, priraďujeme rovnakú teplotu.
Základná teplotná stupnica je termodynamická teplotná stupnica. Má takú vlastnosť, že nazávisí od teplomernej látky. Teplota vyjadrená touto stupnicou sa nazýva termodynamická teplota T. Je vyjadrovaná v kelvinoch T=(K)
Základnou teplotou termodynamickej stupnice je trojný bod vody – teplota rovnovážneho stavu vody, ľad a pary – teda O °C, čo je rovné 273,16 K. Teplo O K (- 273,16 °C – začiatok termodynamickej stupnice) je hraničná teplota, pri ktorej nadobúda kinetická energia častíc najnižšiu hodnotu.

Vnútorná energia U telesa(sústavy) je súčet celkovej kinetickej energie Ek neusporiadane sa pohybujúcich častíc telesa a celkovej potenciálnej energie Ep vzájomnej polohy týchto častíc. Zmena vnútornej energie môže nastať konaním práce – trenie dvoch telies – alebo tepelnou výmenou – zohrievanie vody.
Tepelná výmena je dej, pri ktorom častice teplejšieho telesa odovzdávajú alebo prijímajú nárazom časť svojej energie. Pri tepelnej výmene medzi telesami teda nastáva prenos vnútornej energie. Zákon zachovania energie platí pri tepelnej výmene medzi takými telesami, ktoré tvoria izolovanú sústavu.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.