referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
SI - Medzinárodná sústava jednotiek
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: EB
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 318
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
SI
Le Systéme International d´Unités
The International System of Units
Medzinárodná sústava jednotiek


1. Základné jednotky

METER[m] je dĺžka dráhy, ktorú prebehne svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy

KILOGRAM[kg] je hmotnosť medzinárodného prototypu kilogramu, uloženého v Medzinárodnom úrade pre váhy a miery v Serves. SEKUNDA[s] je čas rovný 9 192 631 770 periódam žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štriktúry základného stavu atómu cézia 133.

AMPÉR[A] je stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvoma rovnobežnými priamymi a nekonečne dlhými vodičmi, zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej zdialenosti 1 m, vyvolá medzi nimi stálu
silu 2.10-7 newtonu na meter dĺžky.

KELVIN[K] jednotka termodynamickej teploty je 1/273, 16 časť termodynamickej teploty trojitého bodu vody.

MOL[mol] je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych jedincov(entít), koľko je atómov v 0, 012 kilogramu uhlíka 12.

KANDELA[cd] je svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monocromatické žiarenie kmitočtu 540. 1012 hertzov a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na na steradián. SI
Le Systéme International d´Unités
The International System of Units
Medzinárodná sústava jednotiek


2. Odvodené jednotky

plošný obsah m2 štvorcový meter
objem m3 kubický meter
rýchlosť m.s-1 meter za sekundu
zrýchlenie m.s-2 meter za sekundu na druhú
hustota kg.m-3 kilogram na kubický meter
špecifický objem m3.kg-1 kubický meter na kilogram
hustota elektrického prúdu A.m-2 ampér na štvorcový meter
intenzita magnetického poľa A.m-1 ampér na meter
koncentrácia látky mol.m-3 mol na kubický meter
jas cd.m-2 kandela na štvorcový meter

3. Doplnkové jednotky

rovinný uhol m/m radián (rad)
priestorový uhol m2/m2 steradián (sr)

4. Predpony pre tvorenie dekadických násobkov a podielov jednotiek

NÁSOBOK NÁZOV ZNAČKA PODIEL NÁZOV ZNAČKA
10na1 deka da 10-1 deci d
10na2 hekto h 10-2 centi c
10na3 kilo k 10-3 mili m
10na6 mega M 10-6 mikro m
10na9 giga G 10-9 nano n
10na12 tera T 10-12 piko p
10na15 peta P 10-15 femto f
10na18 exa E 10-18 atto a
10na21 zetta Z 10-21 zepto z
10na24 yotta Y 10-24 yocto y.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.