Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Skupenské teplo, hmotnostné skupenské teplo

Pri zmene skupenstva (topenie, vyparovanie, sublimácia) dodávame skupenské teplo L.

Topenie: Lt skupenské teplo topenia.
Vyparovanie: skupenské teplo vyparovania.

Lt= lt × m
Lt=>hmotnostné skupenské teplo→koľko tepla treba dodať 1 kg pevnej látky, aby sa bez zmeny teploty zmenila na kvapalinu s teplotou topenia.

Vyparovanie, var
Vyparovanie: unikanie častíc z hornej vrstvy kvapaliny. Prebieha pri každej teplote.
Var: unikanie častíc z celého objemu. Začína pri tv – teplote varu, kedy tlak pár vo vnútri kvapaliny = vonkajšiemu tlaku.

Nasýtené pary = sú to pary nad kvapalinou, kam sa viac častíc nedokáže vypariť.

Teplota varu závisí od: vonkajšieho tlaku, od druhu látky
Rýchlosť vyparovania závisí od: veľkosti plochy hornej hladiny, teploty, druhu látky, odstraňovania pár nad kvapalinou

(kJ)Lv = (kj/kg)lv ×(kg)m
lv-skupenské teplo vyparovania
Lv- hmotnostné skupenské teplo vyparovania

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk