referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Magnitúdy fyziky
Dátum pridania: 22.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cimo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 928
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 
absolútna nula 0 x 1e+0 K
albedo (les) 1.5 x 1e-1
albedo (piesok) 2.5 x 1e-1
albedo (sneh) 7 x 1e-1
albedo (voda, priemer) - závislé na povrchových podmienkach 2 x 1e-1
Apatosaurus (Brontosaurus) žil pred 5.14 x 1e+15 s
Archeopteryx, pravdepodobne najstarší vták, žil pred 4.73 x 1e+15 s
atmosférický tlak vo výške 0 km 1.01 x 1e+5 Pa
atmosférický tlak vo výške 10 km 2.80 x 1e+4 Pa
atmosférický tlak vo výške 100 km 5.6 x 1e-2 Pa
atmosférický tlak vo výške 20 km 5.6 x 1e+3 Pa
atmosférický tlak vo výške 50 km 9.9 x 1e+1 Pa
atómová hmotnostná jednotka 1.6605655 x 1e-27 kg
Avogadrove množstvo, N 6.02205 x 1e+23 /mol
bázových párov v priemernom ľudskom chromozóme 1.55 x 1e+6
bod tavenia olova 6 x 1e+2 K
bod tavenia wolfrámu 3.68 x 1e+3 K
bod tavenia železa 1.8 x 1e+3 K
bod topenia dusíku 6.3 x 1e+1 K
bod topenia vody 2.73 x 1e+2 K
bod zamŕzania vody 2.73 x 1e+2 K
Bohrov magneton 9.274078 x 1e-24 J/T
Bohrov polomer vodíkového atómu 5.2917706 x 1e-11 m
Boltzmannova konštanta 1.380662 x 1e-23 J/K
celkové množstvo vody - priemerný muž 6.0 x 1e+1 %
celkové množstvo vody - priemerná žena 5.0 x 1e+1 %
čas medzi dopadmi asteroidov r => 4000 m na Zem 3 x 1e+15 s
čas ozveny v St. Louis Powell Hall 2.2 x 1e+0 s
čas pobytu freónov v atmosfére 3.15 x 1e+9 s
čas preletu svetla z Mesiaca 1.3 x 1e+0 s
čas preletu svetla z najbližšej hviezdy 1.4 x 1e+8 s
čas preletu svetla zo Slnka 5 x 1e+2 s
dávka žiarenia spôsobujúca 100% tukality do 2 dní 5 x 1e+3 rem
dávka žiarenia spôsobujúca 100% tukality do 2 týždňov 1 x 1e+3 rem
dávka žiarenia z mammografického roentgenu 2.5 x 1e-1 rem
dávka žiarenia zo zubárskeho roentgenu 2 x 1e-2 rem
denný príjem potravy dospelého muža 1.3 x 1e+7 J
diastolický krvný tlak 1.1 x 1e+4 Pa
dielektrická konštanta titanátu olova 1.2 x 1e+4
dielektrická konštanta vákua 1 x 1e+0
dielektrická konštanta vody 8.0 x 1e+1
dielektrická konštanta vzduchu 1.00054 x 1e+0
dľžka HMS Queen Elizabeth 3.1 x 1e+2 m
dľžka života priemernej ľudskej intestinálnej bunky
(podľa prednášky Paula Silvermana) 2.59 x 1e+5 s
dobytok bol domestikovaný pred 2.52 x 1e+11 s
druhohory (Mesozoic) boli pred 7.1-2.2 x 1e+15 s
elektrické pole na orbite 1s elektrónu vo vodíkovom atóme 6 x 1e+11 N/C
elektrické pole na povrchu jadra uránu 2 x 1e+21 N/C
elektrické pole potrebné na ionizáciu vzduchu 3 x 1e+6 N/C
elektrické pole roentgenovej trubice 5 x 1e+6 N/C
elektrické pole typickej rádiovej vlny 1 x 1e-1 N/C
EMF indukovaná medzi koncami krídiel B747 od zemského mag. poža 7.5 x 1e-1 V
EMF suchého článku 1.5 x 1e+0 V
energetický ekvivalent 1 kg hmoty 8.987 x 1e+16 J
energetický obsah benzínu 4.8 x 1e+7 J/kg
energetický obsah piva 1.8 x 1e+6 J/kg
energetický obsah prírodného plynu (pri STP) 3.9 x 1e+7 J/m3
energetický obsah uhlia 2.93 x 1e+7 J/kg
energia blesku 1 x 1e+9 J
energia explózie supernovy 1 x 1e+44 J
energia explózie TNT 4.6 x 1e+6 J/kg
energia Hirošimskej atómovej bomby 2.1 x 1e+14 J
energia ionizácie elektrónu vodíkového atómu 2.2 x 1e-18 J
energia jablka (využiteľná) 4.6 x 1e+5 J
energia jadrovej zbrane kalibru 1 megaton 4.2 x 1e+15 J
energia jedného zdvihu 3 x 1e+2 J
energia štiepenia jedného jadra U-235 3.2 x 1e-11 J
energia štiepenia U-235 8.2 x 1e+13 J/kg
energia uchovaná v jadrovom palive Slnka 1 x 1e+45 J
energia uchovaná v palive jadrového reaktora 1 x 1e+16 J
energia uchovaná v typickom baterkovom svietidle 7 x 1e+3 J
energia uvolnená anihiláciou hmoty 9.0 x 1e+16 J/kg
energia všetkých fosilných palív na Zemi 2.0 x 1e+23 J
energia vydaná spálením 1 galóna benzínu 1.3 x 1e+8 J
energia zemetrasenia o magnitúde 9.2 (1964, Aljaška) 3.98 x 1e+18 J
energia zemetrasenia o magnitúde 6.7 (1994 Northridge, CA) 7.08 x 1e+14 J
energia zemetrasenia o magnitúde 7.0 (1979, Loma Prieta, CA) 2.00 x 1e+15 J
energia zemetrasenia o magnitúde 9.5
(najsilnejšie zaznamenané, 1960 Chile) 1.23 x 1e+19 J
eukaryoty začali dominovať pred 4.4 x 1e+16 s
Eulerove množstvo, e 2.71828182 x 1e+0
Faradayova konštanta, F 9.6487 x 1e+4 C/mol
frekvencia stredného C 2.56 x 1e+2 Hz
frekvencia supernov vo Vesmíre 1 x 1e+0 /s
gravitačná konštanta, G 6.6720 x 1e-11 m3/s2kg
gravitačná potenciálna energia B747 vo výške 30000 stôp 2 x 1e+10 J
gravitačná sila pôsobiaca na človeka na Zemi 7.3 x 1e+2 N
gravitačná sila pôsobiaca na niklák (minca v USA) na Zemi 5.1 x 1e+2 N
gravitačné pôsobenie Slnka na Zem 3.5 x 1e+22 N
gravitačné pôsobenie Zeme na Mesiac 2.0 x 1e+20 N
gravitačné zrýchlenie (pól) 9.83217 x 1e+0 m/s2
gravitačné zrýchlenie (rovník) 9.78039 x 1e+0 m/s2
gravitačné zrýchlenie (stredné) 9.8067 x 1e+0 m/s2
gravitačné zrýchlenie na povrchu Mesiaca 1.7 x 1e+0 m/s2
gravitačné zrýchlenie na povrchu Slnka 2.7 x 1e+2 m/s2
hĺbka oceánov (stredná) 3.794 x 1e+3 m
hmotnosť - priemerná žena 5.8 x 1e+1 kg
hmotnosť - priemerný muž 7 x 1e+1 kg
hmotnosť atómu železa 9.5 x 1e-26 kg
hmotnosť B747 (prázdneho) 1.6 x 1e+5 kg
hmotnosť červenej krvinky 9 x 1e-14 kg
hmotnosť dažďovej kvapky 2 x 1e-6 kg
hmotnosť Galaxie 4 x 1e+41 kg
hmotnosť HMS Queen Elizabeth 7.6 x 1e+7 kg
hmotnosť Mesiaca 7.354 x 1e+22 kg
hmotnosť najmenšieho vírusu 9.5 x 1e-21 kg
hmotnosť piónu 2.50 x 1e-28 kg
hmotnosť protónu 1.6726485 x 1e-27 kg
hmotnosť reklamnej pošty doručovanej v USA 4.4 x 1e+1 kg/s
hmotnosť Slnka 1.99 x 1e+30 kg
hmotnosť typického automobilu 1.5 x 1e+3 kg
hmotnosť Vesmíru 1 x 1e+53 kg
hmotnosť vodíkového atómu 1.68 x 1e-27 kg
hmotnosť W bozónu 1.4 x 1e-25 kg
hmotnosť Z bozónu 1.7 x 1e-25 kg
hmotnosť Zeme 5.972 x 1e+24 kg
hmotnosť živej hmoty na Zemi 3.6 x 1e+14 kg
Holocén začal pred 3.16 x 1e+11 s
Homo erektus žil pred 5.05 x 1e+13 s
Homo habilis, najstarší člen druhu Homo, žil pred 5.83 x 1e+13 s
horná hranica počutia mladého dospelého človeka 2 x 1e+4 Hz
Hubblova konštanta 2.4 x 1e-18 /s
hustota Mesiaca 3.342 x 1e+4 kg/m3
hustota ortuti 1.36 x 1e+4 kg/m3
hustota Slnka 1.410 x 1e+3 kg/m3
hustota tekutého sodíka (98 stupňov C) 9.29 x 1e+2 kg/m3
hustota vody (273 K) 9.9987 x 1e+2 kg/m3
hustota vody (277.13 K) 1.00 x 1e+3 kg/m3
hustota vzduchu pri STP 1.2250140 x 1e+0 kg/m3
hustota zajacov v Nevade 1 x 1e-5 /m2
hustota Zeme 5.519 x 1e+3 kg/m3
index odrazu ťažkého kremenného skla 1.66 x 1e+0
index odrazu vody 1.33 x 1e+0
intenzita zvuku bežnej konverzácie 6 x 1e+1 dB
intenzita zvuku hranice počuteľnosti 4 x 1e+0 dB
intenzita zvuku hromu (z blízka) 1.10 x 1e+2 dB
intenzita zvuku metra (NYC) 1.0 x 1e+2 dB
intenzita zvuku na hranici bolestivosti 1.2 x 1e+2 dB
intenzita zvuku na rušnej ulici 7 x 1e+1 dB
intenzita zvuku normálneho dýchania 1 x 1e+1 dB
intenzita zvuku prúdového motora zo vzdialenosti 30 m 1.3 x 1e+2 dB
intenzita zvuku rockovej hudby 1.15 x 1e+2 dB
intenzita zvuku spôsobujúca pretrhnutie ušného bubienka 1.6 x 1e+2 dB
intenzita zvuku šepotu 2 x 1e+1 dB
Josephsonov pomer frekvencie k napätiu 4.835939 x 1e+14 Hz/V
kambrická explózia 1.72 x 1e+16 s
kenozoikum 2.2-0.0 x 1e+15 s
kinetická energia bežca 4 x 1e+3 J
kinetická energia guľky z pušky 4 x 1e+4 J
kinetická energia chodca 6.0 x 1e+1 J
kinetická energia najenergetickejšej častice kozmických lúčov 5.0 x 1e+1 J
kinetická energia padajúcej dažďovej kvapky 4 x 1e-3 J
kinetická energia veľkej lokomotívy 5 x 1e+5 J
kinetická energia výbuchu sopky Krakatoa 6 x 1e+18 J
kinetická energia Zeme obiehajúcej okolo Slnka 2.6 x 1e+33 J
kinetická energia Zeme otáčajúcej sa okolo svojej osi 2.1 x 1e+24 J
klasický polomer elektrónu 2.817938 x 1e-15 m
koeficient kinetického trenia (guma na betóne) 1 x 1e+0
koeficient kinetického trenia
(navoskované lyže na snehu, 0 st. C) 5 x 1e-2
koeficient kinetického trenia
(navoskované lyže na snehu, -10 st. C) 2 x 1e-1
koeficient kinetického trenia (oceľ na oceli) 6 x 1e-1
koncentrácia atmosférického O2 dosiahla súčasnú úroveň pred 3.3 x 1e+10 s
konštanta ideálneho plynu, R 8.3143 x 1e+0 J/Kmol
konštanta jemnej štruktúry 7.2973506 x 1e-3
kozy a ovce boli domestikované pred 2.83 x 1e+11 s
kôň bol domestikovaný pred 1.89 x 1e+11 s
kvantum magnetického toku 2.0678506 x 1e-15 Wb
kvantum toku 3.6369455 x 1e-4 Js/kg
kvitnúce rastliny začali existovať pred 3.94 x 1e+15 s
ln 10 2.30258509 x 1e+0
ln 2 6.9314718 x 1e-1
Lucy, Australopithecus afarensis, žila pred 1.01 x 1e+14 s
mačky a ťavy boli domestikované pred 1.58 x 1e+11 s
magnetické pole typického keramického magnetu 2 x 1e-2 T
magnetické pole typickej AM rádiovej vlny 1 x 1e-9 T
magnetické pole v jadre 1 x 1e+12 T
magnetické pole vežkého elektromagnetu 2 x 1e+0 T
magnetické pole vyvolávané žudským telom 3 x 1e-10 T
magnetické pole Zeme (priemer) 5 x 1e-5 T
magnetický moment elektrónu 9.284832 x 1e-24 J/T
magnetický moment muónu 4.490474 x 1e-26 J/T
maximálna zdvižná sila vykonávaná predlaktím
pri izometrickom cvičení 2.7 x 1e+2 N
merné teplo hliníka 8.85 x 1e+2 J/kg K
merné teplo mramoru 8.7 x 1e+2 J/kg K
merné teplo vody 4.134 x 1e+3 J/kg K
merný odpor epoxidu 1 x 1e+13 ohm m
merný odpor kremíka 2.6 x 1e+1 ohm m
merný odpor nichrómu 1.00 x 1e-6 ohm m
merný odpor skla 1 x 1e+10 ohm m
merný odpor striebra 1.6 x 1e-6 ohm m
množstvo baktérií v ložisku zubného kazu 1 x 1e+10
množstvo fotónov emitovaných 100 wattovou žiarovkou 1 x 1e+20 /s
molárny objem plynu pri STP 2.241383 x 1e-2 m3
moment hybnosti elektrického ventilátora 1 x 1e+0 J s
moment hybnosti gramofónovej platne (33 rpm) 6 x 1e-3 J s
moment hybnosti guľky z pušky 2 x 1e-3 J s
moment hybnosti kolesa automobilu (55 mph) 1 x 1e+2 J s
moment hybnosti orbitálneho pohybu elektrónu 1.05 x 1e-34 J s
moment hybnosti orbitálneho pohybu všetkých planét 3.2 x 1e+43 J s
moment hybnosti orbitálneho pohybu Zeme 2.7 x 1e+40 J s
moment hybnosti plastového lietajúceho taniera 1 x 1e-1 J s
moment hybnosti rotácie Zeme 5.8 x 1e+33 J s
moment hybnosti rotora helikoptéry (320 rpm) 5 x 1e+4 J s
moment hybnosti vĺčika (hračky na princípe gyroskopu) 1 x 1e-1 J s
morča bolo domestikované pred 9.46 x 1e+10 s
morka bola domestikovaná pred 4.71 x 1e+10 s
náboj elektrónu 1.6021 x 1e-19 C
náboj prenesený úderom blesku 2.5 x 1e+1 C
najnižšia teplota dosiahnutá v laboratóriu 5 x 1e-4 K
najstarší dôkaz fotosyntetickej aktivity je spred 1.1 x 1e+17 s
najstaršie malé cicavce existovali pred 1.80 x 1e+15 s
najstarší známy Homo sapiens sapiens žil pred 2.84 x 1e+12 s
najstaršie primáty žili pred 1.58 x 1e+15 s
najstaršie plazy žili pred 1.07 x 1e+16 s
najstaršie trávy rástli pred 1.70 x 1e+17 s
najväčšie magnetický pole (maximálne vytvorené v laboratóriu) 1 x 1e+3 T
najvyšší tlak dosiahnutú v laboratóriu 5 x 1e+11 Pa
najvyššia teplota dosiahnutá v laboratóriu 6 x 1e+7 K
odhadovaná energetická zásoba deutéria a lítia
pre jadrovú syntézu 1 x 1e+31 J
odhadovaná energetická zásoba olejových bridlíc 2 x 1e+24 J
odhadovaná energetická zásoba prírodného plynu 1 x 1e+22 J
odhadovaná energetická zásoba ropy 1 x 1e+22 J
odhadovaná energetická zásoba uhlia 2.5 x 1e+23 J
odhadovaná energetická zásoba uránu a tória
pre množivé reaktory 1 x 1e+26 J
percent všetkej energie v USA spotrebovanej automobilmi 1.3 x 1e+1 %
percent všetkej energie v USA spotrebovanej hutníctvom 9 x 1e+0 %
percent všetkej energie v USA spotrebovanej na klimatizovanie 1 x 1e+0 %
percent všetkej energie v USA spotrebovanej na vykurovanie 1.1 x 1e+1 %
percent všetkej energie v USA spotrebovanej nákladnými autami 5 x 1e+0 %
perióda AM rádiovej vlny 1 x 1e-5 s
perióda Halleyho kométy 2.4 x 1e+9 s
perióda obiehania Mesiaca 2.36055 x 1e+6 s
perióda obiehania Zeme 3.1558150 x 1e+7 s
perióda otáčania sa Mesiaca 2.36055 x 1e+6 s
perióda otáčania sa Slnka 2.125 x 1e+6 s
perióda otáčania sa Zeme 8.616406 x 1e+4 s
perióda stredného C 3.8 x 1e-3 s
perióda tepu (priemerná) 9 x 1e-1 s
permeabilita vákua 1.25663706 x 1e-6 H/m
permitivita vákua 8.85418781 x 1e-12 F/m
Permské vymieranie bolo pred 7.89 x 1e+15 s
pes bol domestikovaný pred 3.78 x 1e+11 s
pH čistej vody 7 x 1e+0
pH kyslého dažďa 4 x 1e+0
pí 3.14159265 x 1e+0
Planckova konštanta, h 6.6256 x 1e-34 J s
plocha kontinentov 1.49 x 1e+14 m2
plocha kontinentov (v % plochy Zeme) 2.92 x 1e+1 %
plocha oceánov 3.61 x 1e+14 m2
plocha oceánov (v % plochy Zeme) 7.08 x 1e+1 %
plocha tela - priemerná žena 1.6 x 1e+0 m2
plocha tela - priemerný muž 1.8 x 1e+0 m2
počet domácností v USA (1980) 7 x 1e+7
počet galaxií vo vesmíre (Hubblov ďalekohlad, 1998) 5 x 1e+10
počet hviezd v typickej galaxii 1 x 1e+11
počet žudských chromozómov 2.3 x 1e+1
počet nukleónov vo Vesmíre 1 x 1e+80
počet obuvníkov v USA 1.4 x 1e+4
pokojová hmotnosť elektrónu 9.109534 x 1e-31 kg
pokojová hmotnosť neutrónu 1.6749543 x 1e-27 kg
polčas rozkladu kofeínu v dospelej tehotnej žene 6.5 x 1e+4 s
polčas rozkladu kofeínu v dospelom človeku 1.3 x 1e+4 s
polčas rozpadu pozitívneho pí mezónu 2.67 x 1e-8 s
polčas rozpadu vožného neutrónu 9.2 x 1e+2 s
polomer asteroidu ktorý vyhubil dinosaury 4 x 1e+3 m
polomer Mesiaca 1.7383 x 1e+6 m
polomer obežnej dráhy Merkúra 5.795 x 1e+10 m
polomer obežnej dráhy Mesiaca 3.84403 x 1e+8 m
polomer obežnej dráhy Pluta 5.909 x 1e+12 m
polomer obežnej dráhy Zeme 1.49457 x 1e+11 m
polomer Slnka 6.95950 x 1e+8 m
polomer Vesmíru 1 x 1e+28 m
polomer Zeme 6.371 x 1e+6 m
populácia sveta (1650) 5 x 1e+8 ľudí
populácia sveta (1850) 1.1 x 1e+9 ľudí
populácia sveta (1900) 1.6 x 1e+9 ľudí
populácia sveta (1950) 2.5 x 1e+9 ľudí
populácia sveta (1983) 4.7 x 1e+9 ľudí
populácia USA (1650) 2.3 x 1e+6 ľudí
populácia USA (1850) 7.6 x 1e+7 ľudí
populácia USA (1900) 9.2 x 1e+7 ľudí
populácia USA (1950) 1.52 x 1e+8 ľudí
populácia USA (1983) 2.34 x 1e+8 ľudí
prasa bolo domestikované pred 3.21 x 1e+11 s
pretlak na ušný bubienok spôsobený prúdovým motorom
zo vzdialenosti 2 m 2 x 1e+1 Pa
pretlak v automobilovej pneumatike 2 x 1e+5 Pa
priemer drôtu kalibru 12 2.053 x 1e-3 m
priemer Galaxie 7.6 x 1e+20 m
priemer jadra železa 8 x 1e-15 m
priemer žudského vlasu 1 x 1e-4 m
priemer ľudskej červenej krvinky 7.5 x 1e-6 m
priemer najmenšieho vírusu (potato spindle) 2 x 1e-8 m
priemer nikláku (minca) 2.1 x 1e-2 m
priemer protónu 2 x 1e-15 m
priemer typického atómu 1 x 1e-10 m
príjem energie v potrave - priemerná žena 1.06 x 1e+2 J/s
príjem energie v potrave - priemerný muž 1.35 x 1e+2 J/s
príjem vody - priemerná žena 2.1 x 1e-5 kg/s
príjem vody - priemerný muž 3.5 x 1e-5 kg/s
prvohory (Paleozoic) boli pred 1.8-0.7 x 1e+16 s
rastliny sa objavujú na suchej zemi pred 1.33 x 1e+16 s
relatívne zastúpenie argónu v atmosfére 9.3 x 1e-1 %
relatívne zastúpenie dioxidu uhlíka v atmosfére 3 x 1e-2 %
relatívne zastúpenie dusíku v atmosfére 7.809 x 1e+1 %
relatívne zastúpenie dusíku v biomase 3.1 x 1e+0 %
relatívne zastúpenie dusíku v morskej vode 5 x 1e-5 %
relatívne zastúpenie dusíku v Zemskej kôre 1.9 x 1e-3 %
relatívne zastúpenie fosforu v biomase 7.1 x 1e-1 %
relatívne zastúpenie fosforu v morskej vode 7 x 1e-6 %
relatívne zastúpenie fosforu v Zemskej kôre 1.18 x 1e-1 %
relatívne zastúpenie hliníku v biomase 5.1 x 1e-2 %
relatívne zastúpenie hliníku v morskej vode 1 x 1e-6 %
relatívne zastúpenie hliníku v Zemskej kôre 8.15 x 1e+0 %
relatívne zastúpenie kremíku v biomase 2.1 x 1e+0 %
relatívne zastúpenie kremíku v morskej vode 3 x 1e-4 %
relatívne zastúpenie kremíku v Zemskej kôre 2.77 x 1e+1 %
relatívne zastúpenie kyslíka v atmosfére 2.095 x 1e+1 %
relatívne zastúpenie kyslíka v biomase 7.8 x 1e+1 %
relatívne zastúpenie kyslíka v morskej vode 8.57 x 1e+1 %
relatívne zastúpenie kyslíka v Zemskej kôre 4.66 x 1e+1 %
relatívne zastúpenie vodíka v biomase 1.05 x 1e+1 %
relatívne zastúpenie vodíka v morskej vode 1.08 x 1e+1 %
relatívne zastúpenie vodíka v Zemskej kôre 1.52 x 1e-1 %
relatívne zastúpenie železa v biomase 1.1 x 1e-1 %
relatívne zastúpenie železa v morskej vode 1 x 1e-6 %
relatívne zastúpenie železa v Zemskej kôre 5.00 x 1e+0 %
ročná dávka žiarenia od kozmických lúčov 5 x 1e-2 rem
ročná dávka žiarenia z prírodného 40K v tele 2 x 1e-2 rem
ročná dávka žiarenia z rádiaktívneho pozadia a budov 5 x 1e-2 rem
ročná dávka žiarenia z roentgenového snímkovania 7 x 1e-2 rem
ročná produkcia monoxidu uhlíka 8.5 x 1e+9 kg
ročná produkcia oxidu síry 2.4 x 1e+9 kg
ročný produkcia oxidu dusíka 2.1 x 1e+9 kg
rok 3.1556926 x 1e+7 s
rovnovážna konštanta kyseliny uhličitej (H2CO3) 4.5 x 1e-7
rovnovážna konštanta kyseliny chlorovodíkovej (HCl) 1 x 1e+3
rovnovážna konštanta kyseliny dusičnej (HNO3) 1 x 1e+1
rovnovážna konštanta hydrouhličitanového iónu (HCO3-) 4.7 x 1e-11
rovnovážna konštanta vody 1 x 1e-14
Rydbergova konštanta 1.09737317 x 1e+7 /m
rýchlosť (priemerná) výťahu v mrakodrape 9 x 1e+0 m/s
rýchlosť Concordu 7.1 x 1e+2 m/s
rýchlosť elektrónu okolo vodíkového jadra 2.2 x 1e+8 m/s
rýchlosť guľky z pušky 7 x 1e+2 m/s
rýchlosť geparda 2.8 x 1e+1 m/s
rýchlosť kontinentálneho posuvu 1 x 1e-9 m/s
rýchlosť žadovca 1 x 1e-6 m/s
rýchlosť náhodného pohybu molekúl vzduchu 4.5 x 1e+2 m/s
rýchlosť nervového signálu 4.9 x 1e+1 m/s
rýchlosť rastu vlasov 3 x 1e-9 m/s
rýchlosť ráznej chôdze 1.3 x 1e+0 m/s
rýchlosť rýchlej baseballovej lopty (Nolan Ryan, 1974) 4.51 x 1e+1 m/s
rýchlosť slimáka 1 x 1e-3 m/s
rýchlosť svetla vo vákuu, c 2.99792458 x 1e+8 m/s
rýchlosť víťaza behu na 100 m 1.2 x 1e+1 m/s
rýchlosť vzďažovania najrýchlejšieho kvazaru 2.7 x 1e+8 m/s
rýchlosť Zeme okolo Slnka 3.0 x 1e+3 m/s
rýchlosť zemskej rotácie na rovníku 4.651 x 1e+2 m/s
rýchlosť zvuku vo vzduchu pri 0 stupňoch C, 1 atm 3
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.