Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základné pojmy

Základné pojmy
==============

Medzinárodná sústava jednotiek Si:
----------------------------------

- Fyzikálna jednotka (Si - sústava)

7 základných jednotiek Si:

Dlžka - l - meter - m
Hmotnosť - m - kilogram - kg
čas - t - sekunda - s
Teplota - T - kelvin - K
Elektrický prúd - I - ampér - A
Látkové množstvo - n - mol - mol
Svietivosť - I - kandela - cd

Dve doplnkové na meranie ulov:

steradián (sr) - priestorové uhly
radián (rad) - rovinné uhly

Vedlajšie jednotky:

tona,hodina,minúta,...

Zápis čísel s využitím mocnín:
------------------------------

3 000 = 3. 10>3
6 000 000 = 6. 10>6
0,007 = 7. 10>-3
0,000 001 = 1. 10>-6 = 10>-6

Násobky a diely jednotiek:
--------------------------

0,00 06 A čítame 60 miliontin ampéra = 60 uA (mikro)

Rozmer fyzikálnej veličiny:
---------------------------

Fyzikálne jednotky sa značia inými značkami ako ich rozmery.

Rozmer rýchlosti vyznačíme s využitím značky pre rozmer dlžky L a času T, teda

l
dim v = -
T

Pr.

Coulumb vyznačíme pomocou základných jednotiek

C = A. s náboj Q = I. t.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk