Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzikalné zákony

1. Zotrvačnosti- Každé teleso zotrvá v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, kým naň nezačne pôsobiť sila.
2. Sily- Ak na teleso pôsobí sila, mení sa jeho rýchlosť alebo smer alebo oboje. Na teleso s väčšou hmotnosťou musíme pôsobiť väčšou silou aby sa rýchlosť menila rovnako.
3. Akcie a reakcie- Ak prvé teleso pôsobí silou na druhé teleso, tak aj druhé pôsobí na prvé rovnakou veľkou silou ale opačným smerom.
4. Zákon všeobecnej gravitácie- Každé dve telesá sa navzájom priťahujú silou, ktorá je tým väčšia, čím majú telesá väčšiu hmotnosť a čím sú bližšie pri sebe.
5. Pascalov zákon- Ak tlačíme na povrch kvapaliny, tlak v kvapaline vzrastie vo všetkých miestach rovnako.
6. Ohmov zákon- Elektrický prúd v elektrickom obvode je priamo úmerný napätiu na konci vodiča.
7. Zákon zachovania energie- Na svete je stále rovnaké množstvo energie, nemôže sa stratiť ani vyrobiť z ničoho, iba sa premieňať z jedného druh energie na iný druh.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk