referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimír
Streda, 24. júla 2024
Zápustkové kovanie
Dátum pridania: 25.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mikike
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 335
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 

Je tvárniaci pochod, pri ktorom ja výkovok tvárnený z východiskového polotovaru buď v jednej dutine zápustky, alebo postupne vo viacerých dutinách, pričom je tečenie kovu usmerňované alebo obmedzene plochami dutín.

Zápustka

- je nastroj, používaný pri zápustkovom kovaní. Je to v zásade oceľový blok, ktorý ma jednu časť prispôsobenú na uchytenie v barane, druha časť je uchytená v šabote alebo na stole lisu. V bloku je na činnej ploche vytvorená zápustková dutina, ktorá ma tvar aký bude mat zápustkový výkovok rozdelený deliacou rovinou na dve časti.

Zápustkové kovanie má veľa predností pred voľným kovaním. Produktivita prace je niekoľkokrát väčšia ako u voľného kovania. Presnosť výkovkov je oveľa väčšia ako u voľného kovania. Zo zápustkovým kovaním môžeme vyrábať už výrobky na hotovo. Toto priaznivo ovplyvni nielen celkovú spotrebu materiálu, potrebného na výrobu súčiastky ale zníži sa tým aj prácnosť, potrebná pre výrobu súčiastky.

Určitou zápornou stránkou zápustkového kovania je veľa raz komplikovanosť náradia –zápustky a ostrihovacieho naradia. Zápustkovým kovaním môžeme zhotovovať najkomplikovanejšie výkovky, ktoré by sa voľným kovaním nemohli zhotoviť. Zápustkové kovanie sa používa pri sériovej výrobe väčšieho množstva rovnakých výkovkov.

Účel a výhody:

1. Zápustkovým kovaním môžeme vyrábať výrobky jednoduchšieho i zložitejšieho tvaru rýchlo, presne a na rovnaké rozmery, pričom výroba je pomerne jednoduchá a lacná.

2. Zápustkovým kovaním môžeme vyhotoviť výkovky na presnú  mieru, resp. s minimálnymi prídavkami na opracovanie

3. Pri výrobe kovaním dochádza k úspore materiálu a tak usporí na materiále vyvážia zvýšené náklady na zápustku.

4. Zápustkovým sa docieli dobrého vzhľadu výkovkov a dôkladného prekovania materiálu, ako aj správneho priebehu vlákien

Zápustkové výkovky môžeme kovať na viacerých druhoch strojov. Medzi klasické spôsoby výroby zápustkových výkovkov počítame výrobu na týchto strojoch:

- šabotových bucharoch,
- protibežných bucharoch,
- kľukových lisoch,
- vretenových lisoch,
- hydraulických lisoch,

Zápustky používané pri kovaní.

Zápustka je nástroj, pomocou ktorého vytvárame tvar zápustkového výkovku. Jedným z najdôležitejších činiteľov, ktorý ovplyvňuje konštrukciu zápustky je spôsob namáhania zápustky.

Toto namáhanie môže byt: a. tepelne
                                       b. mechanické

Tepelné namáhanie zápustky
.

1. Kolísaním teplôt na pracovných plochách kovacích nástrojov vznikajú plastické deformácie a vplyvom takto tepelno - mechanického striedavého namáhania  dochádza k tepelnej únave a tvoria sa povrchove trhliny. Odolnosť proti tepelnej únave možno zvýšiť starostlivým opracovaním pracovných plôch nástrojov tak, aby na nich neboli zrejme ryhy a stopy po opracovaní.

2. Vplyvom prudkého ochladzovania alebo zahrievania dochádza  tiež k tepelno mechanickému namáhaniu. Tomuto namáhaniu sú vystavene hlavne ocele vysokolegované s nižšiu tepelnou vodivosťou. Aby sme najväčšiu mieru vylúčili tepelno mechanické namáhanie materiálu zápustiek, odporúča sa preto zápustky pred použitím ohriať na teplotu 200 až 300°C.  

Mechanické namáhanie.

- Mechanické namáhanie je vyvolané vonkajšou silou pri tvárnení zápustkového výkovku. Pri posudzovaní tejto sily treba rozlišovať či sa jedna o úder, o kľudný tlak alebo trenie, ku ktorému dochádza v príbehu kovania.

Záverom môžeme povedať, že zápustka podlieha v priebehu tvárnenia zápustkových výkovkov niekoľkým spôsobom namáhania súčasné čo spôsobuje ťažkosti pri výbere vhodného materiálu. Najčastejšie prihliadame pri výbere vhodného materiálu k namáhaniu najvýraznejšiemu.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: František Blaščík: Technológia objemového tvárnenia.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.