referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Elektrárne
Dátum pridania: 05.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dravec
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 737
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 11.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 18m 30s
Pomalé čítanie: 27m 45s
 

Jadrové elektrárne

Celkový inštalovaný výkon jadrových elektrární na Slovensku je 2 640 MW. Jadrové elektrárne v roku 2005 vyrobili 17 726,5 GWh z celkového množstva 26 471 GWh elektrickej energie vyrobenej v SE, a.s.

Výroba elektrickej energie v jadrových elektrárňach na Slovensku je energetickým dispečingom spravidla regulovaná v pásme základnej záťaže, pretože ich prevádzka je najekonomickejšia pri plnom výkone. Prevádzka jadrových elektrární je kampaňovitá - približne raz za rok sa reaktor odstaví kvôli výmene paliva. Palivom je oxid uraničitý (UO2) obohatený štiepiteľným izotopom uránu U-235, ktorého priemerné obohatenie v palivovej kazete je 3,82 %).

Spôsob výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni

Princíp výroby elektriny v jadrovej elektrárni je podobný ako v klasickej tepelnej elektrárni. Rozdiel je len v zdroji tepla. V tepelnej elektrárni je zdrojom tepla fosílne palivo (uhlie, plyn), zatiaľ čo v jadrovej elektrárni je to jadrové palivo (prírodný alebo obohatený urán).

Palivo v podobe palivových kaziet je umiestnené v tlakovej nádobe reaktora, do ktorej prúdi chemicky upravená voda. Táto preteká kanálikmi v palivových kazetách a odvádza teplo, ktoré vzniká pri štiepnej reakcii. Voda z reaktora vystupuje s teplotou asi 297°C a prechádza horúcou vetvou primárneho potrubia do tepelného výmenníka - parogenerátora. V parogenerátore preteká zväzkom trubiek a odovzdáva teplo vode, ktorá je privádzaná zo sekundárneho okruhu s teplotou 222°C. Ochladená voda primárneho okruhu sa vracia späť do aktívnej zóny reaktora. Voda sekundárneho okruhu sa v parogenerátore odparuje a cez parný kolektor sa para odvádza na lopatky turbíny. Hriadeľ turbíny roztáča generátor, ktorý vyrába elektrickú energiu.
Po odovzdaní energie turbíne para kondenzuje v kondenzátore a vo vodnom skupenstve cez ohrievače prúdi späť do parogenerátora. Zmes v kondenzátore je chladená tretím chladiacim okruhom. V tomto okruhu sa voda ochladzuje vzduchom prúdiacim zo spodnej do hornej časti chladiacej veže tzv. komínovým efektom. Prúd vzduchu so sebou unáša vodnú paru a drobné kvapky vody, a tak sa nad chladiacimi vežami vytvárajú oblaky pary.

Čo povedali na tému Jadrová Energia:

Vedúci Inštitútu pre jadrovú energiu USA NEI (US Nuclear Energy Institue) povedali komisii senátu, že jadrová energia je jediný obnoviteľný zdroj elektriny, ktorý nevytvára emisie a vyhovuje energetickým požiadavkám rozvíjajúcej sa modernej ekonomiky. Zdroj:NucNet

V novembri 2000 generálny tajomník OECD Donald Johnston povedal, že jadrová energia bude hrať kľúčovú úlohu v každej medzinárodnej reakcii na globálne otepľovanie. Popredný vedec OSN v oblasti klimatických zmien Robert Watson na konferencii COP6 uviedol, že jadrová energia je jediným spôsobom, ako dosiahnuť „nákladovo efektívne” zníženie emisií. Predseda Svetovej energetickej rady Jim Adam vyhlásil, že je „morálne chybné”, aby priemyselné krajiny prerušili jadrový rozvoj, lebo rozvojové krajiny by sa tak stali závislé od fosílnych palív. Európska komisia vydala Zelenú knihu o zabezpečení dodávok energie, ktorá uznáva dôležitosť jadrovej energie na výrobu elektrickej energie. Zdroj: Slovenská Energetika, rozhovor s Ing. Vincentom Pillárom


Tepelné elektrárne

Činnosť a funkcia tepelných elektrární je v rámci elektrizačnej sústavy SR významná, predstavujú významné zdroje pracujúce v základnom zaťažení alebo v pološpičkovom režime. V roku 2005 bolo v tepelných elektrárňach vyrobených 4 260,8 GWh z celkového množstva 25 575,4 GWh elektrickej energie vyrobenej v SE, a.s.
Celkový inštalovaný výkon tepelných elektrární SE, a. s. je 1842,4 MW, čo predstavuje 26,77 % potenciálu zdrojov.

Spôsob výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni

Výroba elektrickej energie v tepelnej elektrárni je charakteristická tým, že hlavným zdrojom jej výroby je spaľovanie uhlia, plynu alebo mazutu. V kotle sa vyrába para, ktorá poháňa turbínu pripojenú k alternátoru. Premena tepelnej energie na elektrickú sa realizuje parným cyklom.
Tepelnú elektráreň tvorí niekoľko samostatných výrobných blokov o potrebnej veľkosti a výkone.
Klasická elektráreň pozostáva z kotolne, medzistrojovne, strojovne, vyvedenia elektrického výkonu a z pomocných prevádzok (zauhľovanie, úprava vody, vodné hospodárstvo, zadný palivový cyklus atď.). Tepelné elektrárne poznáme:
-kondenzačné, ktoré sú zamerané na výrobu elektrickej energie
-teplárne, zamerané na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla

V klasickej kondenzačnej tepelnej elektrárni prevažuje blokové usporiadanie výrobne elektrickej energie. Každý výrobný blok elektrárne je samostatnou výrobnou jednotkou - samostatnou elektrárňou. Podľa spôsobu spaľovania sa kotle spaľujúce pevné palivo rozdeľujú na roštové, granulačné, výtavné a fluidné. Uvedené kotle sú doplnené kotlami spaľujúcim tekuté a plynné palivá.
Každý blok elektrárne môže pracovať samostatne. Princíp fungovania je jednoduchý. Uhlie zo skládky je buldozérmi nahrnuté do odberného zariadenia odkiaľ je vynášané zauhľovacím pásom do zásobníka uhlia, ktorý sa nachádza pri každom kotle. Uhlie sa postupne suší a melie na prášok, následne sa spaľuje v kotle. V stenách kotla sú umiestnené trubkové alebo membránové výparníky, v ktorých sa voda mení na paru a vzniknutá para o vysokej teplote a tlaku je odvádzaná do parného bubna. Odtiaľ je para vedená cez prehrievače a prihrievače parným rozvodom na lopatky turbíny, ktorá je spojená s generátorom.
Turbína tvorí spoločne s elektrickým generátorom jedno sústrojenstvo - turbogenerátor. V turbogenerátore sa uskutočňuje premena tepelnej energie na elektrickú. Vzniknutá elektrická energia je vedená cez sústavu transformátorov, rozvodnou sieťou až ku konečným spotrebiteľom.

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: energia
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.