referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Utorok, 13. apríla 2021
Práca, Energia a Teplo
Dátum pridania: 03.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Simonquo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 549
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 

Práca

[W] = 1J (joule)                      W = F.s

pri premiestnení telesa

- sa koná, keď sa teleso premiestňuje pôsobením sily človeka, iného telesa alebo pola (gravitačného, magnetického, elektrického)

pri zdvíhaní telesa použitím pevnej kladky

- po určitej dráhe, vykonáme rovnako veľkú prácu , akú by sme vykonali pri jeho zdvihnutí do rovnakej výšky bez použitia kladky

Výkon

[P] = 1W (watt)                       P = W:t = F.v               P~t     P~W

- vypočítame, keď prácu delíme časom, za ktorý sa táto práca vykonala

práca z výkonu a času 

W = P.t

- vypočítame, keď stály výkon vo wattoch násobíme časom vsekundách

Pohybová (kinetická) energia telesa

[Ek] = 1J         Ek~m     Ek~v

- je fyz. veličina. jej veľkosť sa posudzuje podľa práce, ktorú pohybujúce sa teleso môže vykonať, kým sa nezastaví. Keď sa 2 telesá pohybujú rovnakou rýchlosťou, má teleso sväčšou hmotnosťou väčšiu pohybovú energiu

Polohová (potenciálna) energia telesa

[Ep] = 1J          Ep = m.g.h = W            Ep~h

- súvisí sjeho polohou vsilovom poli (gravitačnom, magnetickom, elektrickom). Aby teleso získalo polohovú energiu, musíme vykonať určitú prácu azmeniť polohu telesa. Rovnako veľkú prácu potom môže vykonať teleso pri návrate do pôvodnej polohy pôsobením síl poľa. Polohová energia telesa, ktoré je na povrchu zeme (h = 0), je nulová. Polohovú energiu má aj zmagnetizované teleso vmagnetickom poli magnetu. Natiahnutá či stlačená pružina má polohovú energiu pružnosti.

vzájomná premena polohovej a pohybovej energie telesa

Ek(max) = Ep(max)

- Pohybová energia telesa sa môže premeniť na polohovú energiu toho istého telesa anaopak pri premenách energie môže dochádzať aj kprenosu energie na iné teleso

Vnútorná enrgia telesa

- je celková pohybová apolohová energia všetkých častíc vtelese. Pri vyššej teplote sa častice pohybujú rýchlejšie ako pri nižšej teplote, to znamená, že nemôže byť nulová.

zmena vnútornej energie telesa pri konaní práce

- Vykonaním práce môžeme zväčšiť vnútornú energiu telesa, čo sa prejaví zvýšením teploty telesa.

zmena vnútornej energie telesa pri tepelnej výmene

- môže nastať tepelnou výmenou. Pri styku 2 telies srôznymi teplotami odovzdávajú častice telesa svyššou teplotou časť svojej pohybovej energie časticiam telesa snižšou teplotou, kým sa teplota oboch telies nevyrovná. Tepelná výmena vedením nastáva aj vtelese, ktorého 2 časti majú rôzne teploty

Teplo

[Q] = 1J         Q = c.m.Δt       Q~m     Q~Δt


- je energia, ktorú odovzdá pri tepelnej výmene teplejšie teleso chladnejšiemu, alebo, ktoré príjme chladnejšie teleso aad teplejšieho

merná tepelná kapacita látky              

[c] = 1kJ/kg.°C


- Keď príjmu 2 telesá zrôznych látok srovnakou hmotnosťou rovnaké teplo, zvýši sa ich teplota rôzne. Zvýšenie teploty závisí od druhu látky.

zväčšenie vnútornej energie telesa pri pohltení tepelného žiarenia

- Zvýšením teploty telesa ateda aj zmena vnútornej energie telesa pri pohltení tepelného žiarenia závisí od teploty zdroja žiarenia, od vzdialenosti od zdroja žiarenia, od farby aúpravy povrchu telesa.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.