referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Streda, 4. októbra 2023
Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: monny159
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 994
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 

Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Čierny Váh je situovaná v dolnej časti rieky Čierny Váh, cca 10 km nad sútokom s Bielym Váhom povyše osady Svarín pri Liptovskom Hrádku.

Je to elektráreň, ktorá nepracuje podľa denného diagramu zaťaženia, to znamená že dispečing neráta s pravidelnou dodávkou jej inštalovaného výkonu do siete.
Elektráreň pracuje len pri požiadavke z dispečingu, to znamená, ak vypadla nejaká elektráreň s ktorou dispečing denne ráta.

Jej práca spočíva v tom, že požiadavku dispečingu realizuje spustením prívodu vody z hornej nádrže na turbíny počas doby, pokiaľ požiadavka trvá. Potom, ak ju už sieť nepotrebuje, počká na čas, kedy je elektrickej energie v sieti prebytok (večer) a do hornej nádrže si načerpá minutú vodu.

V opačnom prípade nepracuje, spracúva len minimálny prietok turbínami.

Jej hlavnými časťami sú :
·Horná nádrž
·Dolná nádrž
·Prívod vody do dolnej nádrže
·Prítok vody do dolnej nádrže
·Výpustný objekt dolnej nádrže
·Elektráreň

Je to výnimočná vodná elektráreň nachádzajúca sa v krásnom prostredí.
Pri návšteve môžete čas potrebný na čakanie na sprievodcu využiť na prezeranie rôznych grafov a schém charakterizujúcich elektráreň.

Zvláštne je, že elektráreň viac energie spotrebuje na prečerpávanie, než dodá do siete. Je to preto, že úlohou elektrárne nie je stabilne dodávať, ale elektráreň "žije" z toho, že je schopná kedykoľvek (do 120sekúnd) dodať akýkoľvek výkon počas doby požadovanej elektrárňou. V elektrárni je 6 sústrojenstiev po 110 MW. To znamená, že by vedela počas doby pokiaľ sa "neminie" voda (to je 8 hodín) z hornej nádrže dodávať 660MW. Ale táto situácia zatiaľ nikdy nenastala a ak by nastala, to by už bolo s našou sieťou veľmi zle. Môže sa napríklad stať že príde požiadavka na 40MW po dobu 4 minút.
Vtedy sa spustí voda podzemnými privádzačmi z hornej nádrže na turbínu, ktorá je spojená s generátorom. Turbína je Francisova (ostatné elektrárne na Slovensku majú Kaplanove turbíny) , lebo spád z hornej nádrže je veľký.
Privádzače sú tri, generátorov je šesť, to znamená, že jeden prívod obslúži dva generátory.
Generátor pracuje v reverznom chode ako čerpadlo, to znamená že v noci prečerpáva minutú vodu späť.

Horná nádrž
Horná nádrž je situovaná na plošine nepravidelného tvaru medzi udolím Bieleho a Čierneho Váhu, vo výške cca 1150 m.n.m. Nachádza sa na vrchu "Neznáma" a pohľad z nej je ukážkový. Okolo sú Vysoké Tatry, Nízke Tatry a Veľká Fatra.
Užitočný objem nádrže je 3,7 mil.m3. Kolísanie hladiny je 25 m medzi kótami 1160 a 1135 m.n.m.
Tesnenie svahov a dna nádrže je riešené ako asfaltobetónové jednoplášťové.

Prívod vody do dolnej nádrže
Prívod vody k elektrárni je riešený tromi podzemnými tlakovými privádzačmi svetlého profilu 3,8 m, ktoré v údolnej nive prechádzajú do betónovaných tlakových potrubí svetlého profilu 3,6 m až po guľovú odbočnicu, ktorá rieši rozvetvenie jedného privadzača na dve čerpadlá a na dve turbíny.
Hrúbka privádzacieho potrubia sa pohybuje od 12 do 44 m.
Z hľadiska technického a technologického možno rozdeliť podzemnú časť privádzačov do dvoch častí a to na šikmé úseky a horizontálne úseky. Šikmé časti privádzačov sú so klonom 45°.

Dolná nádrž
Dolná nádrž má užitočný obsah 3,7 mil.m3. Kolísanie hladiny je 7,45 m medzi kótami 726,00 - 733,45 m. Dolná nádrž je prehradená betónovou hrádzou o dĺžke 375 m vrátane elektrárne.

Prítok vody do dolnej nádrže
Prítok vody do dolnej nádrže je využívaný domácim sústrojenstvom TG7 - Kaplanova turbína 4-K-69 v rozmedzí 4,5 - 8,0 m3.s-1.
To znamená že s výrobou elektrickej energie pri týchto prietokoch sa ráta v dennom diagrame zaťaženia. Je to okolo 75 MW.
Väčšie prietoky sa prepúšťajú na jalovo.

Výpustný objekt dolnej nádrže
Výpustný objekt je súčasťou telesa hrádze. Vývarom je napojeným na úpravu koryta Čierneho Váhu pod hrádzou.

Elektráreň
V elektrárni je nainštalovaných šesť trojstrojovych vertikálnych prečerpávacich jednotiek pozostavajúcich z motorgenerátora, Francisovej turbíny a akumulačného čerpadla.
Motorgenerátor je s turbínou spojený pevnou prirubovou spojkou.
Ak pracuje v režime "čerpadlo", vtedy je turbína spojená s akumulačným čerpadlom pomocou zubovej spojky zasúvateľnej za kľudu a vysúvateľnej za chodu, ovládanej hydraulicky.

Sústrojenstvá PVE Čierny Váh možu byť nasadené do týchto druhov prevádzky: turbínová, čerpadlová a kompenzačná.
Manévrovacia schopnosť sústrojenstiev vo všetkých prevádzkových režimoch dosahuje svetovú úroveň.
Prvý agregát TG6 bol uvedený do prevádzky v r. 1980 a posledný TG1 v roku 1982. V roku 1982 bol uvedený do prevádzky aj TG7.
Vodné dielo PVE Čierny Váh bolo uvedené do trvalej prevádzky dňom 30.9.1983.

Všetky prístroje - generátory, turbíny, čerpadlá, transformátory, ovládacie prvky, strojné prvky a systémy.......vrátane projektu - sú zabezpečené len domácimi výrobcami pôvodného Československa a dosahujú svetovú úroveň.

 
Galéria k článku [2]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.