Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Asynchrónne motory

Otáčky rotora sú trocha menšie ako synchrónne otáčky- motorom sa preto hovorí asynchrónne

Sklzové otáčky- rozdiel sklzových otáčok ns a otáčok rotora n

Sklz- pomer sklzových otáčok k synchrónnym

Rozdelenie asynchrónnych strojov:

1. asynchrónne motory- elektrická energia, privádzaná do stroja, sa mení na mechanickú
2. asynchrónne alternátory- mechanická energia privádzaná na rotor sa mení na elektrickú energiu odoberanú zo statorového vinutia
3. asynchrónna brzda- využíva na brzdenie otáčavý moment, ktorý vzniká otáčaním rotora proti smeru, ktorým by sa otáčal pôsobením elektormag. síl
4. asynchrónne meniče frekvencie- využívajú zmenu frekvencie prúdu indukovaného v otáčajúcom rotore

Podľa usporiadanie statorového vinutia:

1. jednofázové AM
2. trojfázové AM- motory nakrátko
                        -krúžkové motory

Spúšťanie trojfázových asynchrónnych motorov:

1.spúšťanie motora nakrátko priamym pripojením na sieť
2.spúšťanie motora nakrátko prepínačom hviezda -trojuholník
3.spúšťanie motora nakrátko transformátorom
4.spúšťanie motora nakrátko rozbehovou spojkou
5.spúšťanie krúžkového motora
6.spúšťanie motora s dvojitou klietkou
7.spúšťanie motora s vírivou klietkou

Otáčky asynchrónnych trojfázových motoroch môžeme meniť:

1.zmenou frekvencie
2.zmenou počtu polových dvojíc
3.zmenou sklzu

Jednofázový AM

- používa sa na pohon drobných spotrebičov v domácnostiach aj v priemysle

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk