referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Rezolucije usvojene na konferekciji o ženama u fizici održanoj u Parizu od 7. do 9. ožujka 2002
Dátum pridania: 11.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: biski
 
Jazyk: Iný Počet slov: 1 547
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 

Uvod

Fizika igra ključnu ulogu u razumijevanju svijeta u kojem živimo, a fizičari značajno doprinose blagostanju naroda i ekonomskom razvoju svojih zemalja. Znanja i vještine rješavanja problemskih situacija, kojima raspolažu fizičari, bitni su za mnoge profesije, za gospodarstvo i za društvo u najširem smislu.

Poznavanje je fizike, dakle, važan dio opće pismenosti svakog građanina. Nadalje, promicanje razumijevanja fizike jest uzbudljiv intelektualni izazov, a za nj su poticajni i različiti - često komplementarni - pristupi koji dolaze iz različitih kultura, kako od žena tako i od muškaraca. U ovom trenutku žene mogu, kroz fiziku, mnogo pridonijeti takvim težnjama i sveukupnoj dobrobiti čovječanstva. One to i čine, ali samo u malim brojevima: žene su nedovoljno iskorištena intelektualna rezerva. No tek ako u punom smislu sudjeluju, kao istraživači u laboratorijima, kao znanstveni voditelji i nastavnici, te kao tvorci političkih odluka, žene se mogu osjećati punopravnim partnerima u tehnološkom društvu.

Ideja je ovih rezolucija da pomognu uključivanju žena u glavne tokove i na vodeća mjesta u fizici. Te je rezolucije jednoglasno prihvatilo preko 300 fizičarki i fizičara iz 65 zemalja, koji su sudjelovali u radu prve Međunarodne konferencije o ženama u fizici, održane u Parizu, Francuska; od 7. do 9. ožujka 2002. godine.

1. Rezolucija namijenjena školstvu i ministarstvima prosvjete

U školama, u pogledu učenja fizike, djevojčicama treba pružiti jednake mogućnosti i poticaje kao i dječacima. Važno je da roditelji i nastavnici ohrabruju djevojčice, jer to jača njihovo samopouzdanje i pomaže im u napredovanju. Među metodama i udžbenicima, koji se koriste pri učenju fizike, trebaju se naći i oni za koje se pokazalo da potiču interes za fiziku kod djevojčica i da doprinose njihovom uspjehu. Istraživanja su pokazala da kod mladih djevojaka postoji snažan poriv za poboljšanjem ljudskih života, i stoga je važno da ih se upoznaje s načinima kako fizika može pozitivno utjecati na ljudsko društvo.

2. Rezolucija namijenjena sveučilištima

2.1 Studenti

Sveučilišta trebaju preispitati svoje odredbe i postupke, kako bi osigurala da studenticama budu pružene jednake mogućnosti za uspjeh kao i studentima. Treba poništiti sve odluke koje promiču diskriminaciju, i umjesto njih uvesti one koje potiču uključivanje djevojaka na studije. To između ostalog obuhvaća: širi interdisciplinarni pristup fizici; osiguranje fleksibilnijih kriterija za upis na studij fizike; rano uvođenje u znanstveni rad; djelotvorni mentorski sustav; stalnu poduku o važnom doprinosu fizike drugim znanostima, medicini, industriji i kvaliteti svakodnevnog života. Prihvaćanje tih pravila posebno će pozitivan utjecaj imati na mlade žene, koje se u fizici često osjećaju usamljene i nedobrodošle.

2.2 Nastavnici i istraživači

Nedavna su istraživanja pokazala da, čak i u vrhunskim istraživačkim institucijama, žene nisu bile tretirane ravnopravno u odnosu na svoje muške kolege. To je ne samo štetno za žene u znanosti, već na dulji rok šteti i samoj znanosti. Sveučilišta moraju preispitati svoje odluke i pravila, tako da budu sigurna da njima promiču jednakost. Od ključne je važnosti da sveučilišta jamče transparentne i poštene kriterije i mehanizme zapošljavanja i napredovanja. Dodatni važan element za uspjeh je otvoren pristup fondovima za financiranje istraživanja i nabavku opreme, te osiguravanje raspoloživog vremena za istraživanje.
Ne smije se dopustiti da činjenica što žena ima obitelj bude kočnica njezinoj znanstvenoj karijeri. Uspješna će karijera biti olakšana ako radna sredina bude prijateljski nastrojena prema obiteljskom načinu života, te omogući osnivanje dječjih vrtića i jaslica, fleksibilno radno vrijeme i mogućnosti zapošljavanja za znanstvenike – bračne partnere.

U sadašnje vrijeme, u upravnim tijelima na sveučilištima prevladavaju muškarci. Žene moraju biti uključene u upravljanje odsjecima i zavodima za fiziku, naročito kad je riječ o tijelima koja donose ključne odluke. Žene moraju sudjelovati u tijelima koja kontroliraju njihove sudbine. Za razvoj mladih žena u fizici, važno je da one imaju prilike vidjeti uspješne žene koje se bave istraživanjima, nastavom i rukovođenjem.

3. Rezolucija namijenjena istraživačkim institutima

Istraživački instituti bit će na dobitku ako usvoje odredbe koje omogućuju ženama da budu uspješne. Ravnatelji instituta moraju osigurati i nametnuti uvjete koji potiču jednakost spolova pri zapošljavanju i napredovanju. Previše se često dopuštalo da ono što se naziva «stakleni strop» zaustavi žene u napredovanju.

Ravnatelji instituta moraju se aktivno angažirati u osiguravanju uvjeta da ustanove za brigu o djeci i fleksibilno radno vrijeme budu dostupni svakome. Ankete ponovljeno ukazuju na to da je usklađivanje poslovne karijere i obitelji najveća i trajna poteškoća za žene. To što žena ima obitelj ne smije spriječiti njezino uspješno sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima.

4. Rezolucija namijenjena industriji

Industrija će također imati koristi od odluka koje osiguravaju ženama da budu uspješne u znanosti. Direktori tvornica i voditelji industrijskih projekata moraju osigurati donošenje i nametanje odluka koje potiču jednakost spolova u zapošljavanju i napredovanju. I ovdje je uočeno zaustavljanje napredovanja žena nazvano «staklenim stropom».

Direktori i voditelji moraju osigurati dostupnost ustanova za brigu o djeci i mogućnost fleksibilne radne satnice. Ankete uporno pokazuju da je usklađivanje posla i obitelji najteži problem za žene koje se bave znanstvenim istraživanjem. Želja žene da ima obitelj ne smije ju sprečavati u uspješnom nastavku znanstvene karijere.

5. Rezolucija namijenjena znanstvenim društvima

Znanstvena i stručna udruženja mogu i moraju igrati glavnu ulogu u povećanju broja žena i njihove uspješnosti u fizici. Svako društvo treba imati odbor ili radnu grupu koja se brine o tim problemima i koja društvu kao cjelini upućuje odgovarajuće preporuke. Najmanje što društvo mora učiniti jest: surađivati s drugim organizacijama u cilju prikupljanja i objavljivanja statističkih podataka o sudjelovanju žena u fizici na svim razinama; pronaći i isticati kao uzor primjere žena uspješnih u fizici; uključiti žene u organizacijske odbore i među pozvane predavače na skupovima i konferencijama koje organiziraju ta društva; uključiti žene u uredničke odbore znantsvenih i stručnih časopisa.

6. Rezolucija namijenjena vladama država

Fizika igra ključnu ulogu u svijetu u kojem živimo, a fizičari snažno doprinose ekonomskom i kulturnom razvoju i napretku svake zemlje. Zato je svakoj zemlji u interesu da svim svojim građanima omogući naobrazbu u području fizike i da potpomaže visoko obrazovanje i istraživački rad u fizici. Vlade trebaju osigurati da žene imaju jednake mogućnosti kao i muškarci u pogledu dostupnosti obrazovanja i uvjeta za uspješan istraživački i nastavni rad. Žene moraju biti zastupljene u odborima koji planiraju i ocjenjuju znanstvena istraživanja, a potporu iz državnih fondova treba dodjeljivati samo onim organizacijama i institucijama koje u svojim odlukama vode računa o ravnopravnosti spolova.

7. Rezolucija namijenjena financijskim agencijama

Agencije koje financiraju znanost igraju ključnu ulogu u promicanju uspjeha znanstvenika pojedinca i znanosti kao cjeline. Dosadašnja su istraživanja pokazala da pri dodjeljivanju sredstava za znanost postoji vidljiva diskriminacija u pogledu spola. Stoga, da bi se osiguralo da žene i muškarci imaju jednak pristup istraživačkim fondovima, natječaji za sredstva moraju biti transparenti i javno publicirani; kriteriji za dobivanje sredstava moraju biti jasni. Žene moraju biti zastupljene u svim tijelima koja donose odluke o dodjeljivanju sredstava. Dobne granice, kojima se ograničava podobnost za pristupanje natječajima ili kojima se utječe na strukturu i trajanje potpore, a koje dovode u izrazito nepovoljan položaj natjecateljice koje su koristile porodiljni dopust, moraju se pažljivo preispitati. Financijske agencije moraju prikupljati i učiniti dostupnima statističke podatke kao što su podaci o brojčanom udjelu i o kvalifikacijama žena i muškaraca koji se natječu za financijska sredstva, te onih kojima su sredstva dodijeljena.

8. Rezolucija namijenjena IUPAP-u

IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics - Međunarodna unija za temeljnu i primijenjenu fiziku) jest međunarodna organizacija koja, putem svojih djelatnosti i odluka, ima značajan utjecaj na svjetsku zajednicu fizičara. IUPAP treba poduprijeti sve dosad navedene rezolucije, ali i preispitati svoje postupke, kako bi bilo provjereno da oni pridonose povećanju broja i uspjeha žena u fizici. Vrijedilo bi da IUPAP priopći rezultate ove konferencije međunarodnim znanstvenim organizacijama u drugim strukama. Pri biranju Izvršnog vijeća IUPAP-a i članova odbora treba uvesti postupke koji osiguravaju sudjelovanje žena. IUPAP često sponzorira velike svjetske skupove; kriterij za sponzorstvo treba biti zastupljenost žena u Organizacijskom odboru i Međunarodnom savjetodavnom odboru konferencije. Od organizatora tih konferencija IUPAP treba zahtijevati izvješće o omjeru broja žena i muškaraca pri izboru pozvanih predavača. IUPAP treba poticati uključivanje žena u sve nacionalne odbore za vezu sa središnjicom IUPAP-a. Članovi tih odbora trebaju promicati ove rezolucije u svojim zemljama. IUPAP-ova Radna grupa o ženama u fizici treba i nadalje nastaviti radom, i pobrinuti se da se osnuje međunarodni savjet, u kojem bi bili predstavnici iz što je moguće većeg broja.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.