Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Merkúr a Venuša

MERKÚR

Merkúr je najbližšou planétou k Slnku. Bol pomenovaný podľa rímskeho posla bohov (možno preto, že sa pohybuje po oblohe najrýchlejšie zo všetkých planét).
Merkúr je malou planétou s tretinovým priemerom. Merkúr je planéta Slnku najbližšia a v slnečnej sústave druhá najmenšia. Má vysokú hustotu. V ohromnom železnom jadre je asi 80% jeho hmotnosti. Povrch je zjazvený tisíckami kráterov a prudkými útesmi, ktoré vznikli, keď sa mladé jadro planéty ochladzovalo a kôra na povrchu sa zmršťovala. Merkúr nemá takmer žiadnu atmosféru, pretože jeho gravitácia je príliš slabá, aby ju pri sebe udržala. Povrchová teplota sa na Merkúre pohybuje v rozmedzí od -180ºC do +430ºC. Merkúr má najdlhší deň - medzi dvoma východmi uplynie 176 pozemských dní. Deň na Merkúre je dlhší ako jeho rok (čas, za ktorý obehne okolo Slnka), ktorý trvá 88 pozemských dní, približnou rýchlosťou 48km/s. Pozorovať povrch Merkúru zo Zeme, vzhľadom na jeho malé rozmery a neveľkú vzdialenosť od Slnka, je veľmi ťažké. Na oblohe sa od Slnka nikdy nevzdiali ďalej ako na 28°. Preto ho vidíme iba nízko nad horizontom krátko pred východom, alebo po západe Slnka.

VENUŠA

Venuša je po Slnku a Mesiaci najjasnejším telesom na oblohe. Je to druhá planéta od Slnka, veľkosťou takmer identická ako naša Zem. Jej priemer je 95% priemeru našej planéty. Je pomenovaná podľa rímskej bohyne krásy a lásky. Bola považovaná za planétu, ktorá je najviac podobná tej našej. Opak je však pravdou. Výskumy hovoria, že podmienky pre život, aký v súčasnosti poznáme, na nej nie sú. Na povrchu vládne spaľujúca horúčava, jej atmosféra je plná oxidu uhličitého a vzniká v nej kyselina sírová. Dokázalo sa, že na povrchu planéty panuje veľmi vysoká teplota, pretože oxid uhličitý v hustej atmosfére bráni vydať späť teplo, ktoré planéta prijala zo Slnka. Vytvára sa teda jav u nás známy ako skleníkový efekt.

Venuša obehne okolo Slnka zhruba raz za 225 dní. Jej dráha je najmenej eliptická zo všetkých planét Slnečnej sústavy, čiže sa najviac približuje ku kružnici. Je vzdialená od Slnka 108 miliónov kilometrov. Venuša je najpomalšie rotujúcou planétou v Slnečnej sústave, jednu otočku vykoná približne raz za 243 dní a okrem toho sa otáča okolo vlastnej osi opačným smerom ako ostatné planéty. Avšak slnečný deň nie je na tejto planéte najdlhší. Trvá okolo 117 dní, pričom Slnko vychádza z pozemského hľadiska na západe a zapadá na východe.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk