Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Test z atmosféry

1.Správne odpovede zakrúžkuj.

1. Vzduch tvorí:
A. 78% dusíka  C. 21% kyslíka
B. 0,93% CO2  D. 78% kyslíka

2. K zemi najbližšia časť atmosféry je:
A. stratosféra  C. mezosféra
B. exosféra  D. troposféra

3. Medzi základné meteorologické prvky nepatrí:
A. slnečné žiarenie  C. rýchlosť vetra
B. morské prúdy  D. vlhkosť vzduchu

4. Medzi makroklimatické činitele patrí:
A. rozloženie oceánov a pevnín  C. všeobecná cirkulácia v troposfére
B. charakteristika zemského povrchu  D. geografická šírka

5. Medzi mikroklimatické činitele nepatrí:
A. nadmorská výška  C. morské prúdy
B. činnosť človeka  D. rozloženie pevnín a oceánov

6. Letná cyklóna je:
A. studená a vlhká  C. teplá a vlhká
B. studena a suchá  D. teplá a suchá

7. Zimná anticyklóna je:
A. teplá a vlhká  C. teplá a suchá
B. studená a vlhká  D. studená a suchá

8. Teplé vlhké pásmo sa nachádza medzi:
A. 0-20 JGŠ  C. 30-60 SGŠ
B. 20-30 JGŠ a SGŠ  D. 0-20 SGŠ

9. Medzi mieste vetry patrí:
A. bóra  C. cyklóna
B. monzún  D. föhn

10. Aké vzduchové fronty existujú?
A. arktický  C. polárny
B. ekvatoriálny  D. tropický

2. SPRÁVNE ODPOVEDE POSPÁJAJ.

1. monzún v malom   cyklóna
2. tlaková níž            anticyklóna
3. izobary                 bríza
4. tlaková výš           celoročný vietor
5. pasát                    čiary spájajúce miesta s rovnakým tlakom

3. AK SÚ VO VETE CHYBY, OPRAV ICH.

Amplitúda teploty je súčet priemernej jarnej a priemernej jesennej teploty. Východné a západné vetry sú miestne vetry, ktoré menia smer dvakrát do roka a vejú len na severnej pologuli. Pásma tíšin sa nachádzajú na polárnych kružniciach.

4.VYPÍŠ SPRÁVNE TROJICE.

Bríza, od rovníka k obratníkom, 120-160 km/h, medzi morom a pobrežím, 40°C, suché teplé pásmo, antipasát, Sahara, 20-30 SGŠ, celoročný vietor, RÚ zrážok do 250mm, pobrežný vánok, denná amplitúda, studený padavý ničivý vietor, bóra.

5.ZAKRÚŽKUJ ÁNO ALEBO NIE.

1. Kvapky vody, ľadové kryštáliky, ktoré vznikli kondenzáciou a sublimáciou vodných pár, mikroorganizmy, pôdny sopečný a kozmický prach a častice morskej vody sa nazývajú kondenzačné jadrá. A-N
2. Rozlišujeme 5 sfér. Od zemského povrchu sú to tieto: troposféra, stratosféra, termosféra, mezosféra, exosféra. A-N
3. Vzduch sa skladá z kyslíka, dusíka a argónu. A-N
4. Poveternosť je stav ovzdušia, ktorý trvá niekoľko dní na určitom mieste. A-N
5. Klíma je momentálny stav ovzdušia na určitom mieste. A-N
6. Izotermy sú čiary, ktoré spájajú miesta so zápornou nadmorskou výškou. A-N
7. Antipasat je vietor vanúci od rovníka k obratníkom. A-N
8. Vietor je prúdenie vzduchu z NT do VT. A-N
9. Ak vzduch klesá, ochladzuje sa a prší. A-N
10. Teplý suchý vysušujúci vietor, ktorý nie je ničivý sa nazýva föhn. A-N
11. Poznáme 4 stacionárne tlakové útvary, a to: Islandská tlaková níž, Azorská tlaková níž, Sibírska tlaková víš, Iránska tlaková víš. A-N
12. Bóra je studený, padavý, ničivý vietor do 60 km/h. A-N

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk