referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Zvuk a jeho vlastnosti
Dátum pridania: 31.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Tcko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 600
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 

Žijeme vo svete zvukov. Niektoré vznikajú prirodzene (hrmenie, narážanie morských vĺn na pobrežie), iné sú zase produkované s istým cieľom (spev vtákov na prilákanie druha, ľudská reč slúžiaca na dorozumievanie). Niektoré zvuky sú iba hlukmi, ktoré nás zvyčajne iba obťažujú a zhoršujú prostredie (hluk premávky, lietadlá, továrne).

Zvuk je každé pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré je schopné vyvolať v ľudskom uchu sluchový vnem. Frekvencia tohto vlnenia leží v rozsahu 20 Hz až 20 kHz, mimo týchto hraníc človek zvuk nevníma. V širšom zmysle je možné považovať za zvuk aj vlnenie mimo tohto rozsahu, teda infrazvuk a ultrazvuk.

Zvuky vo vode sa šíria rýchlejšie a pomalšie strácajú energiu ako vo vzduchu. Zvuky sa teda, skôr než zaniknú, dostanú pod vodou do väčšej vzdialenosti. Veľryby a delfíny sa pomocou zvukov vo vode dorozumievajú a orientujú. Niektoré druhy veľrýb vydávajú zvuky, ktoré sa šíria oceánom stovky kilometrov.

Rýchlosť zvuku

William Derham roku 1708 ako jeden z prvých presne stanovil rýchlosť zvuku. Stál na vrchole Upminsterského kostola v Essexe v Anglicku a sledoval záblesk pri výstrela kanóna vzdialeného 19 km. Meral časový interval medzi zábleskom pri výstrela a zadunením, priom vypočítal priemernú hodnotu viacerých meraní, aby zohľadnil zmeny smeru vetra. Jeho výsledok sa blížil dnešnej hodnote 343 m/s pri teplote 20°C. (0°C-331 m/s, 40°C-354 m/s)
pikošky: Vzduch sa vo vode šíri rýchlosťou 1500 m/s, v oceli až 6000 m/s.

Intenzita a farba zvuku

Rozdielne zvuky majú rozdielny tvar vĺn, čo zároveň značí, že majú aj rozdielnu intenzitu. Charakteristika zvukovej vlny, od ktorej závisí, či je zvuk hlasný alebo tichý, sa nazýva amplitúda. Charakteristika, od ktorej závisí výška zvuku, sa nazýva frekvencia. Zvuk závisí takisto od vlnovej dĺžky – vzdialenosti medzi dvoma susednými uzlami (vrcholmi).

Dopplerov efekt

Najlepšie sa dá vysvetliť na príklade policajného auta. Výška zvuku, ktorý počujeme, keď uháňa policajné auto, závisí od toho, či sa auto pohybuje smerom k nám, alebo smerom od nás. Keď sa auto približuje, zvukové vlny pred ním sa hromadia. Tieto krátke vlny majú vysokú frekvenciu, preto siréna vydáva vysoký tón. Za autom sa vlny rozťahujú. Tieto dlhšie vlny majú nižšiu frekvenciu, preto, keď sa auto vzďaľuje, vydáva siréna nižší tón.

Ultrazvuk a infrazvuk

Ultrazvuk je zvuk s frekvenciou vyššou, ako je ľudské ucho schopné počuť, teda nad 20 kHz (20 000 Hz). Nad 109 kHz sa označuje aj ako hyperzvuk.Získava sa generátormi využívajúcimi prúdenie z trysiek nadkritickými rýchlosťami, či piezoelektrický alebo magnetostrikčný jav.

Polohu a vzdialenosť rôznych telies s pomocou ultrazvuku zisťuje tzv. sonar. Používaný postup sa volá echolokácia. Pomocou ultrazvuku sa medzi sebou dohovárajú napr. delfíny. Používa sa napríklad pri lekárskom vyšetrení, pretože ultrazvukové vlny prechádzajú telom a odrážajú sa od jednotlivých orgánov. Odrazené vlny možno previesť do formy obrazu.

Infrazvuk je zvuk s frekvenciou nižšou ako je ľudské ucho schopné vnímať, teda pod 16 či 20 Hz. Takúto frekvenciu majú napr. seizmické vlny pri zemetrasení či nízkofrekvenčné vibrácie strojov. Dlhotrvajúce pôsobenie infrazvuku na ľudský organizmus je škodlivé.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.