Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Umelá družica

- okolo Zeme obieha asi 400 až 500 fungujúcich umelých družíc. Mnohé z nich prenášajú telefonické hovory a tele-vízne signály medzi pozemskými stanicami, rozmiestnenými po celej zemeguli. Viaceré družice (sputniky alebo aj satelity) sú umiestnené na geostacionárnej dráhe vo výške asi 36 000 kilometrov nad rovníkom. V tejto výške obletia Zem práve za 24 hodín. Preto vzniká dojem, že takáto družica "visí" na ob-lohe nad tým istým miestom. Vďaka tomu sa na ňu ľahko zamerajú antény danej pozem-nej stanice. Družica Telstar, vypustená v r. 1962, po prvý raz prenášala priamy televízny pre-nos cez Atlantik, hoci neobieha po geostacio-nárnej dráhe. Družica Early Bird, vypustená v r. 1965, mohla odrazu prenášať 240 telefonických hovorov. Najnovšie spojovacie družice Intelsat 6 môžu odrazu prenášat po 30 000 telefonických hovorov. Meteorolo-gické družice, ako napríklad Metsat Európ-skej agentúry pre výskum vesmíru, poskytujú celkový obraz o oblačnosti a zásobujú pred-povedné služby informáciami o počasí nad všetkými oceánmi a moriami. Iné družice nesú zariadenie na diaľkové rozpoznávanie predmetov. Využívajú sa v nich rôzne druhy elektromagnetického žiarenia, aby sa získali informácie napríklad o rastlinstve na povrchu Zeme, o type hornín či o znečisťovaní život-ného prostredia na našej planéte.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk