referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Pondelok, 29. mája 2023
Základné jednotky, definície fyzikálnych jednotiek
Dátum pridania: 14.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 340
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 

Základní jednotky

Délka: metr m
Hmotnost: kilogram kg
Čas: sekunda s
Elektrický proud: ampér A
Termodynamická teplota: kelvin K
Svítivost: kandela cd
Látkové množství: mol mol

Definice některých fyzikálních jednotek

Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu 1/299 792 458 sekundy.

Kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, který je uložen u Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v Sevres u Paříže.

Sekunda je doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.

Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu 2.10-7 newtonu na 1 metr délky vodiče.

Kelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody.

Teplota trojného bodu
Vody je teplotou rovnovážného stavu ledu, vody a vodní páry; trojný bod vody je základní teplotní bod. Termodynamická teplota začíná absolutní nulou. Termodynamická teplota trojného bodu vody je 273,16 K. Nule Celsiovy stupnice přísluší termodynamická teplota 273,15 K přesně. Leží 0,01 K pod trojným bodem vody a je to teplota tuhnuti vody při tlaku 1,013 25 .105 Pa. Teplota 100° C je teplota varu vody při témž tlaku. Teplotní stupeň je v obou stupnicích stejný.)

Kandela
Je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření o kmitočtu 540. 1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián. Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu nuklidu uhlíku 126C (přesně). (Při udávání látkového množství je třeba elementární entity specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení těchto částic.)
Rovinný úhel. Hlavní jednotkou je radián (rad). Radián je úhel, u něhož poměr příslušné délky kruhového oblouku opsaného z vrcholu úhlu k poloměru oblouku se rovná 1. Prostorový úhel. Hlavní jednotkou je steradián (sr).

Steradián
Je prostorový úhel, u něhož poměr obsahu plochy vytknuté příslušným kuželem na povrchu koule, jež má střed ve vrcholu úhlu, ke druhé mocnině poloměru koule se rovná 1. Kmitočet. Hlavní jednotkou je hertz (Hz). Hertz je kmitočet periodického jevu, jehož perioda trvá 1 sekundu. Síla, tíha. Hlavní jednotkou je newton (N). Newton je síla, která uděluje tělesu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m.s-2. Hustota. Hlavní jednotkou je kilogram na krychlový metr (kg. m-3). Kilogram na krychlový metr je hustota homogenní látky, jejíž jeden krychlový metr má hmotnost jeden kilogram.

Tlak
Mechanické napětí. Hlavní jednotkou je pascal (Pa). Pascal je tlak, který vyvolá síla jednoho newtonu rovnoměrně působící na plochu o obsahu 1 m2 kolmou ke směru síly. Dynamická viskozita. Hlavní jednotkou je pascalsekunda (Pa.s). Pascalsekunda je dynamická viskozita laminárně proudící tekutiny, v níž při gradientu rychlosti 1 s-1 napříč proudu vzniká tečné napětí 1 Pa. Energie, práce, teplo. Hlavní jednotkou je joule (J). Joule je práce, kterou vykoná stálá síla 1 newtonu působící ve směru síly po dráze 1 m. Výkon, zářivý tok. Hlavní jednotkou je watt (W). Watt je výkon, při němž se vykoná práce 1 joulu za 1 sekundu. Měrná tepelná kapacita. Hlavní jednotkou je joule na kilogram a kelvin ( J.kg-1.K-1). Joule na kilogram a kelvin je měrná tepelná kapacita homogenni látky takové, že těleso o hmotnosti 1 kg z ní vyrobené se zahřeje teplem 1 joulu o 1 kelvin.

Elektrický náboj
Hlavní jednotkou je coulomb (C). Coulomb je elektrický náboj, jenž proteče vodičem při stálém proudu 1 ampéru za dobu 1 sekundy. Elektrické napětí. Hlavní jednotkou je volt (V). Volt je napětí mezi konci vodiče, do něhož stálý proud 1 ampéru dodává výkon 1 wattu. Elektrická kapacita. Hlavní jednotkou je farad (F). Farad je kapacita elektrického kondenzátoru, který při napětí 1 voltu pojme náboj 1 coulombu. Elektrický odpor. Hlavní jednotkou je ohm (W). Ohm je odpor vodiče, v němž stálé napětí 1 voltu mezi konci vodiče vyvolá proud 1 ampéru, nepůsobí-li ve vodiči elektromotorické napětí.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.