referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Pondelok, 29. mája 2023
Základní jednotky SI
Dátum pridania: 14.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 216
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 

Základní jednotky SI

délka: metr m
hmotnost: kilogram kg
cas: sekunda s
elektrický proud: ampér A
termodynamická teplota: kelvin K
svítivost: kandela cd
látkové množství: mol mol

Definice nekterých fyzikálních jednotek

Metr je délka dráhy, kterou probehne svetlo ve vakuu 1/299 792 458 sekundy.

Kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, který je uložen u Mezinárodního úradu pro váhy a míry v Sevres u Paríže.

Sekunda je doba rovnající se 9 192 631 770 periodám zárení, které odpovídá prechodu mezi dvema hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.

Ampér je stálý elektrický proud, který pri pruchodu dvema prímými rovnobežnými nekonecne dlouhými vodici zanedbatelného kruhového prurezu umístenými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu 2.10-7 newtonu na 1 metr délky vodice.

Kelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody. (Teplota trojného bodu vody je teplotou rovnovážného stavu ledu, vody a vodní páry; trojný bod vody je základní teplotní bod. Termodynamická teplota zacíná absolutní nulou. Termodynamická teplota trojného bodu vody je 273,16 K. Nule Celsiovy stupnice prísluší termodynamická teplota 273,15 K presne. Leží 0,01 K pod trojným bodem vody a je to teplota tuhnuti vody pri tlaku 1,013 25 .105 Pa. Teplota 100° C je teplota varu vody pri témž tlaku. Teplotní stupen je v obou stupnicích stejný.)

Kandela je svítivost zdroje, který v daném smeru vysílá monochromatické zárení o kmitoctu 540. 1012 hertzu a jehož zárivost v tomto smeru je 1/683 wattu na steradián.

Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje práve tolik elementárních jedincu (entit), kolik je atomu v 0,012 kilogramu nuklidu uhlíku 126C (presne). (Pri udávání látkového množství je treba elementární entity specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné cástice nebo blíže urcená seskupení techto cástic.)

Rovinný úhel. Hlavní jednotkou je radián (rad). Radián je úhel, u nehož pomer príslušné délky kruhového oblouku opsaného z vrcholu úhlu k polomeru oblouku se rovná 1.

Prostorový úhel. Hlavní jednotkou je steradián (sr). Steradián je prostorový úhel, u nehož pomer obsahu plochy vytknuté príslušným kuželem na povrchu koule, jež má stred ve vrcholu úhlu, ke druhé mocnine polomeru koule se rovná 1.

Kmitocet. Hlavní jednotkou je hertz (Hz). Hertz je kmitocet periodického jevu, jehož perioda trvá 1 sekundu.

Síla, tíha. Hlavní jednotkou je newton (N). Newton je síla, která udeluje telesu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m.s-2.

Hustota. Hlavní jednotkou je kilogram na krychlový metr (kg. m-3). Kilogram na krychlový metr je hustota homogenní látky, jejíž jeden krychlový metr má hmotnost jeden kilogram.

Tlak, mechanické napetí. Hlavní jednotkou je pascal (Pa). Pascal je tlak, který vyvolá síla jednoho newtonu rovnomerne pusobící na plochu o obsahu 1 m2 kolmou ke smeru síly.

Dynamická viskozita. Hlavní jednotkou je pascalsekunda (Pa.s). Pascalsekunda je dynamická viskozita laminárne proudící tekutiny, v níž pri gradientu rychlosti 1 s-1 napríc proudu vzniká tecné napetí 1 Pa.

Energie, práce, teplo. Hlavní jednotkou je joule (J). Joule je práce, kterou vykoná stálá síla 1 newtonu pusobící ve smeru síly po dráze 1 m.

Výkon, zárivý tok. Hlavní jednotkou je watt (W). Watt je výkon, pri nemž se vykoná práce 1 joulu za 1 sekundu.

Merná tepelná kapacita. Hlavní jednotkou je joule na kilogram a kelvin ( J.kg-1.K-1). Joule na kilogram a kelvin je merná tepelná kapacita homogenni látky takové, že teleso o hmotnosti 1 kg z ní vyrobené se zahreje teplem 1 joulu o 1 kelvin.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.