referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Optimálne mazanie
Dátum pridania: 04.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mirolenivec
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 736
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 

Nárast dynamickej viskozity mazadla po určité hodnoty viedol k nárastu zvlhčovania kontaktného miesta guličky a kanálika s pozitívnym efektom na dynamické správanie ložiska a teda aj na dynamický stav celého prístroja.

V týchto podmienkach je zrejmé, že kompromis dynamická stabilita - tepelný režim ložiska, možno dosiahnuť iba výberom vhodného mazadla. Majúc na zreteli tieto aspekty, výber vhodného mazadla sa vzhľadom na požiadavky životnosti, dynamickej a tepelnej stability ložiska pri práci za vysokých rýchlostí stáva zásadným problémom, a to hlavne pri navrhovaní výrobkov s takýmito ložiskami (5) (6) (7) (8).

Vzhľadom na tento cieľ bol vypracovaný komplexný teoretický a experimentálny výskum zaoberajúci sa mazaním vysoko rýchlostných ložísk vo výrobkoch s nimi podľa daných podmienok dynamickej stability a pracovnej teploty v kontrolovaných pracovných podmienkach. Vhodné mazadlo bolo určené podľa výsledkov získaných na hlavnom hriadeli testovanej brúsky.

Mazadlo a dynamická stabilita ložiska

Interakcie prvkov ložiska pri vysokých rýchlostiach, t.j. gulička - klietka - kanálik, jeho tuhosť a charakteristiky zvlhčovania možno pokladať za najvplyvnejšie faktory na dynamické správanie ložiska.

Hagiu a Gafitanu navrhli dynamický model prezentovaný rovnicou 1 pre jednoduchý kontakt gulička - kanálik v podmienkach EHL, ktorý zvažuje nasledovné aspekty:
- elastická deformácia Hertzového kontaktu,
- stláčajúce a zvlhčujúce efekty v olejovom filme
Keďže v oblasti Hertzového kontaktu je olejový film veľmi tuhý, vyvodil sa predpoklad, že dynamický mechanizmus kontaktného miesta guličky a kanálika pri vysokej rýchlosti je ovládaný elastickou tuhosťou kc Hertzového kontaktu a tuhosťou filmu kef spolu so zvlhčovaním hef vo vstupnej oblasti Hertzového kontaktu. V týchto podmienkach je normálna záťaž na kontakt daná vzťahom:


(1)


Najdôležitejším záverom bolo, že vplyv mazadla na dynamický mechanizmus kontaktu guličky s kanálikom, ako výsledok stláčajúceho efektu, bol oveľa významnejší vo vstupnej oblasti.

Nelineárne správanie stlačenia filmu bolo odhadnuté priamou integráciou Reynoldsovej rovnice (9). Elastickú tuhosť filmu mazadla kef vo vstupnej oblasti možno teda vyjadriť :


(2)


a zvlhčovanie hef , pôsobiace v kvadráte:


(3)


Dynamický model prezentovaný rovnicou 2 bol navrhnutý po zvážení vysoko rýchlostného uhlového kontaktu ložiska zaťaženého radiálnou silou Fr , osovou silou Fa a točivým momentom M, pri malých vibračných amplitúdach celého kontaktu guličky s kanálikom pôsobiacich vo fáze.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.