referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Melánia
Štvrtok, 30. júna 2022
Optimálne mazanie
Dátum pridania: 04.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mirolenivec
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 736
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 

Brúska, ktorú sme testovali (obrázok 3), sa zvyčajne používa na opracovávanie ložiskových kanálikov a vo väčšine takýchto prípadov sa požaduje kvalita povchu Za týchto okolností, aj keď olej typu Te 14 zaisťuje nižšie pracovné teploty za daných pracovných podmienok, je lepšie použiť typ M 20 na získanie požadovanej dynamickej stability, čiže amplitúdy priečnych vibrácií nepresahujúcej 2 m/s .

Závery

Na určenie mazadla schopného v tom istom čase zaistiť aj dynamickú stabilitu, aj optimálny tepelný režim vysoko rýchlostného ložiska pri daných pracovných podmienkach, bol rozvinutý komplexný výskum. V tomto zmysle bol určený dynamický stav a tepelný režim hlavného hriadeľa testovanej brúsky v rôznych podmienkach mazania, pri kontrolovanej rýchlosti, zaťaženia ložiska a vonkajších zaťaženiach.

Z analýzy získaných výsledkov možno vyvodiť nasledujúce závery:
1. Určiť vplyv mazania na hlavné faktory spoľahlivosti ložiska, t.j. životnosť, dynamická stabilita, tepelný režim, nie je jednoduchý problém a to hlavne kvôli účinku dvoch efektov, ktoré sa dejú súčasne:
- po prvé, nárast viskozity oleja spôsobí nárast zvlhčovania ložiska z miesta kontaktu kvôli zvýšenej odolnosti proti stláčaniu
- po druhé, naopak nárast viskozity oleja spôsobí nárast hrúbky olejového filmu spolu so zvýšením tlaku na tento film.
Konečný výsledok bude teda závisieť od toho, ako sú tieto dva faktory vyvážené a aká je voľnosť kontaktov, aby sa vytvorila určitá neobmedzovaná hrúbka filmu bez teplotných rozdielov a záťažových efektov. 2. Aby konštruktér vytvoril produkt s vysoko rýchlostným ložiskom so zvýšenými kvalitatívnymi nárokmi, musí vybrať vhodné mazadlo podľa cieľového určenia výrobku, podľa požiadaviek na jeho najdôležitejšie faktory spoľahlivosti a podľa požadovanej presnosti opracovávania dielcov.

Názvoslovie jednotiek:

vzdialenosť medzi stredmi guličiek (m)
priemer guličky (m)
prispôsobenia kanálikov
sila (N)
zvlhčovanie kontaktu gulička - kanálik (Nm )
minimálna hrúbka filmu v plne zaplavených a izotermálnych podmienkach EHL (m)
zvlhčovanie ložiska (Nm )
imaginárna jednotka ( )
tuhosť kontaktu gulička - kanálik (Nm )
zaťaženie ložiskového kontaktu / odchýlka (Nm )
tuhosť ložiska (Nm )
hlavná os elipsy kontaktu gulička - kanálik (m)
hmota guličky (kg)
točivý moment (Nm)
rýchlosť (ms )
normálna záťaž na kontakte gulička - kanálik (N)
drsnosť kanálika (m)
drsnosť guličky (m)
ekvivalent dosahu guličky / kanálika v smere valenia (m):
stredná rýchlosť v smere valenia (ms ):
počet guličiek
súradnice (vzhľadom na kontakt gulička - kanálik)
súradnice (vzhľadom na ložisko)

Grécke symboly

nástupný kontaktný uhol (rad)
voľný kontaktný uhol (rad)
koeficient tlaku / viskozity (Pa )
koeficient teploty / viskozity ( C )
bezrozmerný parameter
vytláčanie v smere valenia (m)
dynamická viskozita mazadla v izotermálnych podmienkach (Pa s)
frekvencia kmitania (rad s )

Označenia pri jednotkách

a osový smer
c Hertzový kontakt
e oblasť vstupu mazadla
f film
g testovacia sila
m uhlový smer
p záťaž
r radiálny smer.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.