Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Aplikovaná fyzikálna metalurgia - zadanie na zápočet 2002

Zadanie: Navrhnite materiál a tepelné spracovanie pre:
Ryhovaný klinec s polguľovou hlavou 6 x 40 STN 02 2190 s pevnosťou Rm = 500 až 540 MPa.
Riešenie:
1.Analýza problému [ zdroj obrázkov Pavel Vávra a kolektív:Strojnícke tabuľky pre SPŠ Strojnícke, 1988 ]


Deparametrizácia 6 je priemer, 40 dĺžka klinca. Norma STN 02 2190 je rozmerová charakteristika, ale je uvedený
používaný druh materiálu pre dané rozmery a silovo-chemicko-termické pôsobenie.
Druh materiálu závisí od finálnych-požadovaných vlastností súčiastky.


obr.č.1

Celý proces, na dosiahnutie požadovaných vlastností, závisí podľa obr.č.1, od:
1. chemického zloženia a štruktúry pôvodného materiálu
2. tepelného spracovania (teplota,čas,prostredie,prídavok prvkov zvyšujúcich/znižujúcich pevnosť)
3. pracovné silovo-chemicko-termické pôsobenie na materiál v prevádzke
4. iné vplyvy (trenie, biologické faktory, radiácia a žiarenie)

2.Tepelné spracovanie - rozdelenie
efewf

3.Spevnenie materiálu a spevňovacie prvky - legúry
zatial nie je.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk