referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Streda, 4. októbra 2023
Mikroštruktúrna stabilita modifikovaných (9-12)% Cr ocelí
Dátum pridania: 16.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: schober
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 127
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 
Feritické ocele na báze ( 9-12 )% Cr, sú vhodné na použitie v energetickom priemysle , kde sú čoraz vyššie podmienky kladené na zlepšenie účinnosti tepelných elektrární. Tieto ocele dosahujú pri teplote 600°C hodnoty medze pevnosti pri tečení RmT/105 vyššie ako 100MPa. K predstaviteľom moderných ocelí na báze 9% Cr je oceľ vyvinutá v USA s označením 91( 9CrMoVNbN ) a japonská s označením Nf 616 ( 9CrMoWVNbN ), pričom tento druh ocele obsahuje 2 hm. % W.
Dlhodobé creepové skúšky modifikovaných ( 9-12 )% Cr ocelí ukázali, že výsledky medze pevnosti pri tečení RmT/105 pri teplote 600°C vypočítané na základe relatívne krátkodobých skúšok tečenia sú výrazne nadhodnotené. Tento jav úzko súvisí s existenciou štruktúrnej nestability, preto je nutné venovať sa zmenám mikroštruktúry v priebehu dlhodobého žíhania a creepovému zaťaženiu v oblasti teplôt, na ktoré sú tieto ocele vyvíjané. Takto získané poznatky o vývoji mikroštruktúry, predovšetkým o vylučovaní minoritných fáz s vysokou rýchlosťou hrubnutia, sú dôležitými informáciami z pohľadu optimalizácie chemického zloženia novo vyvíjaných ocelí.

Transformačné charakteristiky ocelí

Produktom rozpadom austenitu v širokom rozmedzí ochladzovacích rýchlostí je martenzit, pričom jeho tvrdosť klesá s poklesom rýchlosti ochladzovania z teploty austenitizácie, čo je spojené s poklesom teploty MS. Modifikované ( 9-12 )% Cr ocelí obsahujú malé množstvo nióbu, ktorý tvorí častice typu NbX ( X je uhlík, dusík ). Niób sa v kovovej matrici nerozpúšťa ani pri vysokých teplotách, preto tieto nerozpustené častice brzdia rast zrna austenitu. Tepelné spracovanie normalizačné žíhanie s teplotou 1040 až 1100°C. Morfológia martenzitu je v týchto oceliach laťková. Tieto sú uprostred pôvodného austenitického zrna oddelené zvyškovým austenitom. Pri vzniku feriticko-perlitickej štruktúry, ktorá vzniká pri pomalých rýchlostiach ochladzovania, dochádza k výraznému poklesu tvrdosti ocele. Pri stredných rýchlostiach ochladzovania dochádza k poklesu tvrdosti martenzitu v dôsledku vzniku epsilon - karbidu alebo cementitu.

Mikroštruktúra po popúšťaní

Popúšťanie sa doporučuje robiť pod teplotou AC1. V prvom štádiu popúšťania v martenzite precipitujú častice fáz M3C a M7C3. Tieto sú pri teplotách popúšťania veľmi nestabilné a sú teda nahradené stabilnejšími minoritnými fázami.
Najdôležitejším karbidom v modifikovaných ( 9-12 )% Cr ocelí je M23C6.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.