Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kolektorová elektráreň

Princíp fungovania:
Slnečné lúče dopadajúce na parabolické zrkadlo sa sústreďujú do jediného bodu - ohniska, v ktorom je umiestnené potrubie. Potrubím preteká olej, ktorý sa ohrieva na vysokú teplotu. V tepelnom výmenníku olej odovzdáva svoje teplo vode. Tá sa mení na paru s vysokým tlakom, ktorá prejdením cez parnú turbínu ju roztáča. Parná turbína je spojená s generátorom elektrického prúdu.

Výhody:
 • má vyššiu účinnosť ako má fotovotovoltická elektráreň
 • nižšie investičné náklady ako ivestičné náklady na výstavbu fotovoltickej elektrárne
 • pomerne rýchla výstavba 8 až 12 mesiacov

  Nevýhody:
 • nebezpečenstvo explózie parného zásobníka (pri väčšej elektrárni obsahuje v sebe viac energie ako atómová bomba zhodená na Hirošimu)
 • výkon je závislý od počasia
 • nečinnosť v noci a počas veľmi oblačných dní

  Charakteristika:
  Kolektorová elektráreň, ktorej maximálny výkon je 300 MW, zaberá plochu asi 0,5 km2. Výstavba takejto elektrárne stojí asi 1,8 až 2 miliardy slovenských korún. Investičné náklady na jeden watt predstavujú 6 až 6,7 slovenských korún. Účinnosť kolektorovej elektrárne je podľa typu, použitých materiálov, konštrukcie a vonkajších podmienok 25% až 40%. Životnosť elektrárne je asi 20 až 25 rokov.

  Lokalizácia:
 • miesta s vysokou priemernou ročnou intenzitou slnečného žiarenia, s minimom oblačných dní (púšte, polopúšte, savany...).

 • Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk