referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Elektrina
Dátum pridania: 04.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: habitat
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 412
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 
Elektrina

Coulombov zákon
– veľkosť sily Fe, je priamo úmerná súčinu náboja Q1 a Q2 a nepriamo úmerná druhej mocnine ich vzdialenosti r.
k – konštanta úmernosti vyjadruje vlas. prostredia v kt. sa náboj nachádza
= 9.109 Nm2C-2 (k = 1/4πε)   Fe = 1/4πε. Q1. Q2 / r2
e – elementárny áaboj = 1,602.10-19C

Intenzita el. poľa
– silové pôsobenie el. poľa náboja Q na vložený náboj Q‘
E = Fe / Q‘
(je vek. veličina a má smer súhlasný ako elek. sila)

1. homogénne
- má vo všetkých miestach rovnako veľký vektor E a rovnaký smer
- nachádza sa medzi dvomi rovnobežnými nabitými doskami
el. siločiary – sú rozložené s rovnakou hustotou, sú rovnobežné.

2. radiálne
- vyskytuje sa v okolí bodového náboja alebo nabitej rovnorodej gule
- v rovnakej vzdialenosti od bodového náboja je vektor rovnako veľký a smeruje od kladného náboja
siločiary síl – myslená čiara kt. dotyčnica v ľubo. bode určuje smer vektora intenzity

Vlastnosti silociar
- sú to spojité krivky, vychádzajú s klad. náb., končia na zápornom, nepretínajú sa, sú kolmé na povrch telesa, v prípade samost. náboja alebo v prípade súhlas. náb. sa rozbiehajú do nekonečna.

Silové pôsobenie
Fe = k. Q2 / r2 => E = k. Q2 / r2 |Q => E = k . Q/r2  – (intenzita el. poľa)

Práca v hom. el. poli
- Prácu v el. poli vykonávajú sily el. poľa. Potenciálna E Ep náboja v istom mieste el. poľa je určená prácou kt. el. pole vykoná pri priemiestnení náboja v tomto poli.
Fe = Q. E , W = Fe (d1-d2) => W = Q. E (d1-d2)

Elektrický potenciál
- fyz. veličina charakterizuje el. pole, nemá smer 
φe = Ep / Q = W / Q = Q. E. d / Q = E.d
El. pot - podiel potenciálnej energie kladného el. náboja a veľkosti tohto náboja
Ekvipotenciálne plochy, potenciálne hladiny - množina bodov v ktorých je el. potenciál rovnako veľký

Napätie v el. poli
- absolútna hodnota rozdielu potenciálov medzi 2 bodmi v el. poli vyjadruje el. napätie; fyz. veličina U [V]  
U = |φ2–φ1| ; φ = E.d ; U = φ; U = E.d => E = U/d[Vm-1]
W = |E|.Q.d => W = Q.U / d . d => W = Q.U – veľkosť práce vykonanej pri premiesnení náboja Q medzi 2 bodmi medzi kt. je näpatie U

Millikanov pokus – 1x sa zmeral elementárny náboj
- pozoroval pohyb malých olejových kvapôčiek jemne rozprášených v homgénnom el. poli medzi 2 vodorovnými vodivými platňami, z kt. horná je nabitá záporne.
Fe = m.g; Fe = Q.Ee; Fg = Fe; m.g = Q.|E|; m.g = Q.U/d => Q = m.g.d |U

Rozmiestnenie el náboja vo vodiči
- voľný el. náboj je rozmiestnený len na vonkajšom povrchu vodiča
- vzhľadom na rozmiestnenie el. náboja na vodiči zavádzame veličinu poslna hustota el. náboja σ ako podiel veľkosti náboja W a obsahu z tej časti plochy na kt. je náboj
rovnomerne rozmiestnený (R-polomer gule)
σ = Q / S [c.m-2], σ = Q / 4.π.R2; |E| = k.Q / R2;
|E| = 1/4.π.ε0 . Q / R; σ = Q / 4.π.R2; |E| = 1/ε0.σ => σ =  ε0.|E|
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Elektrina SOŠ 2.9680 601 slov
Elektrina SOŠ 2.9435 671 slov
Elektrina 2.9841 318 slov
Elektrina 2.9612 505 slov
Elektrina SOŠ 2.9763 439 slov
Elektrina 2.9745 431 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.